Jubileum benediktinského opatství v Rajhradě

26. listopadu 2008 Události Autor: Petr Pospíšil

Ve středu 26. listopadu slaví Benediktinské opatství Rajhrad 960 let od svého posvěcení. Slavnostní mši za dobrodince kláštera bude v opatském chrámu od 18 hodin celebrovat litoměřický kanovník P. Alexius Baláž, zpívat bude Svatomichalská schola z Brna. Jedná se o vůbec nejstarší klášter na Moravě, založil jej roku 1048 český vévoda Břetislav ke cti sv. apoštolů Petra a Pavla.

Počátky působení benediktinů na Moravě sahají až do r. 1045, kdy kníže Břetislav věnoval břevnovskému klášteru celu na zpustlém hradu „jenž slove Rajhrad“. Původně se jednalo o kostelík či poustevnu. Tato cela se oficiálně proměnila v klášter o tři léta později. Kontinuita působení benediktinů v Rajhradě byla přerušena až v 50. letech minulého století, kdy v rámci akce „K“ klášter obsadily Lidové milice a mniši byli odvlečení do takzvaných soustřeďovacích táborů, které fungovaly jako koncentrační tábory pro řeholníky. Pád totalitní vlády přežili jen dva benediktini: P. Pavel, který byl upoután na lůžko a P. Benedikt, kterému v té době bylo více než devadesát let.
Komunitu se však podařilo opět obnovit r. 1997. Nyní zde působí skupina šesti benediktinů, kteří se snaží zajistit kontinuitu kláštera a přispět k obnově tohoto duchovního a kulturního místa. Hlavním rysem jejich činnosti je společná modlitba a práce na obnově kláštera, která je významnou nemovitou kulturní památkou. Na obnově benediktinského kláštera v Rajhradě se velkou měrou podílí také nadace Ora et Labora.

NyníKomorní hudba
Skladba: Sonáta pro flétnu a basso continuo G dur - Andante; Autor: Richter František Xaver; Sóla: Válek Jiří - flétna, Knoblochová Monika - cembalo, Nouzovský Petr - violoncello
02:00Za 5 pět
02:46Písně
03:00Z archivu hudebních...
03:45Písničky před svítáním
05:00Varhanní hudba
05:30Písničky pro sváteční...

Zpravodajství na Proglasu

Zprávy pro lidi dobré vůle ve všední dny v 10, 13, 15 a 20 hodin; v sobotu v 15 a v 18 hodin

Regiony

Regiony