Jubilant Karel Otčenášek 60 let biskupem

30. dubna 2010 Události Autor: Filip Breindl

1. května se v katedrále Svatého Ducha a na Velkém náměstí v Hradci Králové koná veřejná oslava 90. narozenin arcibiskupa Karla Otčenáška (dožil se jich 13. dubna), pro své diváky ji bude přenášet televize Noe. Den předtím uplynulo 60 let od biskupského svěcení otce Karla, k němuž došlo v očekávání pronásledování církve ze strany vládnoucích komunistů.

Právě před 60 lety, 30. dubna 1950, nemocný a komunisty internovaný biskup Mořic Pícha bez vědomí a souhlasu vlády udělil biskupské svěcení třicetiletému knězi Karlu Otčenáškovi, povolanému Svatým otcem Piem XII.  za titulárního chersoneského biskupa s pověřením řídit královéhradeckou diecézi v případě, že bude bráněno výkonu biskupské služby. Totalitní moc to zhodnotila jako velezradu, nejmladšího biskupa světa zadržela, násilně převezla do internačního kláštera v Želivě a v prosinci 1954 odsoudila k propadnutí majetku a třinácti letům žaláře. Otec Karel byl vězněn i na Mírově, v Leopoldově a Valdicích a v květnu 1962, po zásahu papeže Jana XXIII., propuštěn na amnestii. Do pádu zločinného režimu nesměl jakkoli projevit biskupskou hodnost, pracoval jako dělník, většinu času působil v duchovní správě v pohraničí, zejména v Ústí nad Labem-Trmicích. Až po převratu, na konci roku 1989, ho papež Jan Pavel II. mohl potvrdit 23. královéhradeckým sídelním biskupem a v roce 1998 mu za celoživotní službu udělil čestný titul arcibiskupa.
Nedávno Mons.  Otčenášek oslavil 90. narozeniny. Jeho ideu „všeobecného katolického svatodušního a všelidského spřátelování – tedy vzájemné lásky všech se všemi a převážně s Bohem“ oceňuje i nynější papež Benedikt XVI. Biskupské heslo tohoto vzácného přítele Proglasu zní: "Láska Boží, trpělivost Kristova, čest našeho lidu."

Arcibiskup Karel Otčenášek se stále hlásí do rodiny posluchačů a příznivců Proglasu: "Poslouchám skoro stále naši křesťanskou stanici, kterou jsem podporoval od začátku, poněvadž jsem navštívil ty, kteří ji potom založili", připomněl, (audio MP3)připomněl, jak zrod Proglasu plánovali otcové František Fráňa a Martin Holík také na území jeho diecéze, na tábořišti Amerika u Klášterce nad Orlicí. Po 60 letech také vzpomíná (audio MP3)také vzpomíná, jak rodiče v otcově kolářské dílně reagovali na zprávu, že přijal biskupské svěcení: "Tatínek mně řekl - oni tě zabijou. Maminka mi ještě později vzkázala - nic jim nepodepisuj!" Ke gratulantům z církevního, politického, uměleckého a dalšího prostředí se připojují i zaměstnanci Proglasu, děkujeme otci Karlovi za jeho životní příklad a vyprošujeme mnoho Božího požehnání!

Zpravodajství na Proglasu

Zprávy pro lidi dobré vůle ve všední dny v 10, 13, 15 a 19 hodin; v sobotu v 10 a 15 hodin

Zrcadlo týdne v sobotu od 18. hodiny

13+ každý všední den krátce po 13. hodině

Regiony

Regiony