Joel Ruml: Část vládního prohlášení o církvích obecná, ale vítaná

Joel Ruml: Část vládního prohlášení o církvích obecná, ale vítaná
5. srpna 2010 Události Autor: Filip Breindl

Předseda Ekumenické rady církví v ČR (ERC) Joel Ruml komentuje pasáž ze včera schváleného programového prohlášení vlády, která se týká náboženských společností. Kabinet se v něm zavazuje co nejdříve uzavřít vypořádání s církvemi, aby ty mohly fungovat nezávisle na státu. Způsob tohoto vypořádání dokument nekonkretizuje.

"Je to obecné prohlášení. Na jednu stranu je dobré být vděčen za to, že vláda uznává poslání církví pro společnost. Takové prohlášení, jakkoli je obecné, vláda učinit měla, protože celé řešení skutečně blokuje stát. Církve takové prohlášení vítají a jsou připraveny pomoci s jeho plněním," naznačil Joel Ruml, že církve začleněné do ekumenické rady nebudou blokovat dialog s kabinetem Petra Nečase.

Vláda krátkou pasáž na závěr kapitoly o resortu kultury formulovala takto: "Vláda uznává historické a nezastupitelné postavení církví a náboženských společností jako tradičních institucí, které jsou součástí společnosti. Cílem vlády je co nejdříve uzavřít otázku vyrovnání mezi státem a církvemi a náboženskými společnostmi tak, aby mohly být napraveny některé křivdy, a církve a náboženské společnosti mohly tak plnit své funkce nezávisle na státu."

Tři strany vládní koalice neměly ve svých programech, jak je prezentovaly před sněmovními volbami, jednotný postoj k řešení otázky vypořádání s církvemi. "Církve si uvědomují, že neexistuje jediný model. Procházíme hospodářskými těžkostmi, krizemi – to znamená, že i církve jsou schopny, ochotny, připraveny jednat o tom, jak tuto situaci narovnávání a financování řešit jinak, aby to bylo pro společnost a stát přijatelné," poznamenal k tomu předseda ERC Joel Ruml.  

Zpravodajství na Proglasu

Zprávy pro lidi dobré vůle ve všední dny v 10, 13, 15 a 20 hodin; v sobotu v 10 a 15 hodin

Zrcadlo týdne v sobotu od 18. hodiny

13+ každý všední den krátce po 13. hodině

Regiony

Regiony