Jeruzalém byl na Velký pátek po dvou letech znovu cílem množství poutníků

Jeruzalém byl na Velký pátek po dvou letech znovu cílem množství poutníků

Za zvýšených bezpečnostních opatření se dnes v Jeruzalémě konalo tradiční procesí křížové cesty na tzv. Via dolorosa. Protože křesťanské Velikonoce letos kolidují s ramadánem, uskutečnilo se kvůli muslimským poledním modlitbám výjimečně už dopoledne. 

Cesta kříže, po níž šel podle tradice před dvěma tisíci lety Ježíš, skončila v Chrámu Božího hrobu. Mnoho účastníků, mezi nimiž byli poprvé od začátku pandemie i zahraniční poutníci, mělo na oděvu černé smuteční pásky na památku Ukřižování. 

Jeruzalémské staré město se na Velký pátek také stalo centrem nepokojů mezi židy a muslimy. U mešity Al-Aksá v komplexu židy nazývaném Chrámová hora vypukly střety mezi izraelskou policií a Palestinci. Podle zdravotníků utrpěla stovka Palestinců zranění, izraelská policie hlásí tři raněné. V souvislosti s aktuálním muslimským měsícem ramadán sem přichází množství muslimských poutníků, zároveň večer začíná židovský svátek pascha. Pro muslimy je oblast Chrámové hory, kde mají židé pozůstatek svého Chrámu, tzv. Zeď nářků, třetí nejposvátnější na světě. Podle tradice je totiž toto místo spjaté s prorokem Mohamedem. Izrael je však v roce 1967 v rozporu s mezinárodním právem obsadil a poté anektoval.