Je potřeba osvícených a zářících křesťanů, apeloval papež na Kypru

Je potřeba osvícených a zářících křesťanů, apeloval papež na Kypru
3. prosince 2021 Události Autor: Jaroslava Otradovcová

Druhý den tráví papež František na Kypru. Jeho program je velice nabitý. Ráno o půl osmé středoevropského času se konala soukromá schůzka s pravoslavným arcibiskupem Chrysostomem II. a následně v pravoslavné katedrále v hlavním městě Nikósii se Svatým synodem kyperské pravoslavné církve. 

Papež zdůraznil společný apoštolský původ vycházející ze stejného apoštolského nadšení a ve spojení na cestě evangelia. "Těší mě, když vidím, že jdeme stejnou cestou a hledáme stále větší bratrství a plnou jednotu," uvedl Svatý otec a vyzval k opuštění abstraktních teorií a společné práci, "pokud budeme spolupracovat bok po boku v charitě, ve výchově a v podpoře lidské důstojnosti, znovu objevíme bratra a společenství samo dozraje. Každý z nás si zachová své vlastní způsoby a styly, ale časem naše společná práce zvýší harmonii a ukáže se jako plodná. S Boží pomocí a pokornou vytrvalostí rozvíjejme naše apoštolské společenství." Jeho blaženost Chrisostomos II. přitakal, přiblížil utrpení, kterým místní církev prošla a následně veřejně požádal o modlitbu a podporu v komplikovaných vztazích s Tureckem.

Poté se papež přesunul na místní sportovní stadion, kde sloužil mši svatou. Na podkladě Matoušova evangelia o dvou slepcích vyzval k opuštění individualizmu a ke sdílení bolestí ve společné modlitbě: "Dva slepci nás sdílením svého utrpení a bratrského přátelství tolik učí. Každý z nás je kvůli hříchu určitým způsobem slepý, což nám brání vidět Boha jako Otce a druhé jako bratry a sestry. Hřích zkresluje realitu. To je práce pokušitele, který věci falšuje a snaží se nám je ukázat v negativním světle, aby nás uvrhl do sklíčenosti a hořkosti. A ošklivý smutek nepochází od Boha, číhá v samotě. Temnotě nelze čelit osamoceně. Pokud neseme svou vnitřní slepotu sami, jsme přemoženi."

Ná závěr promluvy před oltářem, který je stejný, jako ten, který využil Benedikt XVI. při své cestě na Kypr v roce 2010, apeloval: "Vyjděme ven, abychom přinesli světlo, které jsme obdrželi, vyjděme, abychom osvítili noc, která nás často obklopuje! Je třeba osvícených, ale především zářících křesťanů."

Odpoledne je na programu setkání s uprchlíky a ekumenická modlitba. Přímé přenosy nabízí televize Noe.

Zpravodajství na Proglasu

Zprávy pro lidi dobré vůle ve všední dny v 10, 13, 15 a 20 hodin; v sobotu v 15 a v 18 hodin

13+ každý všední den krátce po 13. hodině

Regiony

Regiony