Hra podpoří kostel a školu v Bulharsku

Hra podpoří kostel a školu v Bulharsku

Saleziáni dona Bosca na blížící postní období připravili aktivitu pro jednotlivce i společenství. Za skutek dobrodiní nabízí symbolickou odměnu v podobě dílku do puzzle, které zobrazuje komplex kostela a školy v bulharské Staré Zagoře. Organizátoři tak chtějí upozornit na jeden ze svých současných projektů.

„V Bulharsku žije téměř 20 tisíc lidí, včetně dětí, doslova ve slamech, tj. v chatrčích bez topení, vody, kanalizace. Není výjimkou, že děti 5. třídy neumí číst. V romské osadě machala na periferii města Stará Zagora, saleziáni působí už 11 let. Starají se o jejich volnočasový program, aby nežily na ulici. (...) a v současné době se pro ně snaží postavit kostel se školou, aby se mohly postavit na vlastní nohy a jednou se postarat o své blízké," vysvětlila Proglasu Kateřina Cveklová ze Saleziánské provincie Praha volbu obrázku pro puzzle. „Čeští dárci podpořili stavbu v uplynulém roce částkou 1 250 000,- Kč a všechny vykonané stavební práce, materiály a dopravu řemeslníků do Bulharska zajistili rovněž naši přátelé z České republiky", uvádí na webových stránkách projektu P. Jiří Svoboda. Skládanka má i svou symboliku. Každý dílek je jedinečný a nalézá svůj smysl až ve společentví s ostatními dílky. Pokud by někdo dílek nepřidal, bude chybět v celkovém obrazu, podobně jako v Božím plánu s námi," dodala Kateřina Cveklová o postní cestě ve formě puzzle, které si lze stále ještě objednat. Bližší informace jsou k dispozici na www.bulharsko.salesiani.cz