Hnutí Green Faith vyzývá k řešení klimatické a koronavirové krize

Hnutí Green Faith vyzývá k řešení klimatické a koronavirové krize
27. října 2021 Události Autor: Jana Kuklová

Při příležitosti blížící se klimatické konference v Glasgow podepsaly stovky náboženských představitelů z celého světa výzvu nazvanou Svatí lidé, svatá srdce. 

Jejím organizátorem je mezináboženské ekologické hnutí Green Faith, které vyzývá ke společné reakci na klimatickou a covidovou krizi. Svůj podpis pod petici připojilo také mnoho katolických osobností. 

Signatáři vyjadřují své znepokojení nad důsledky zrychlující se klimatické krize a koronavirové pandemie, které se dotýkají především těch nejzranitelnějších. Zároveň upozorňují, že lepší budoucnost je možná, pokud kolektivní reakce na tyto jevy bude vedena soucitem. Účastníci klimatické konference v Glasgow by proto měli odmítnout  zastaralý ekonomický systém opírající se o fosilní paliva, ničení lesů a oceánů. Naopak by měli podpořit rozvoj obnovitelné a cenově dostupné energie, usilovat o zajištění přístupu k čisté vodě, produkování potravin s respektem k půdě a vyplácení spravedlivé mzdy.

Ke snižování skleníkových plynů vyzývá také Organizace spojených národů. Podle její nové zprávy je dosavadní úsilí států zcela nedostatečné a svět je tak stále na cestě ke klimatické katastrofě. OSN uvádí, že aktuální závazky na snižování emisí povedou do konce století na k růstu teploty na Zemi o 2,7 °C. 

O společném postupu proti změně klimatu budou představitelé zemí z celého světa jednat na konferenci OSN ve skotském Glasgow od této neděle do 12. listopadu. Generální tajemník OSN António Guterres vznesl požadavek, aby nejpozději na této konferenci všechny země ze skupiny G20 doložily, že jsou schopné hranici oteplení Země nižší než 1,5 °C dodržet.

Zdroj: Vatican News, ČTK