Haiti pět let po katastrofě: Zlepšená bezpečnost a politická krize

12. ledna 2015 Události Autor: Filip Breindl

"Situace na Haiti v současnosti vypadá očima návštěvníka relativně dobře. S ohledem na to, jak žalostná byla situace už před zemětřesením a jak zdrcující ta katastrofa byla, lze říci, že si poradili dobře," uvedl k pátému výročí ničivého zemětřesení na Haiti Ivo Roškanin z organizace Praga-Haiti, která do Karibiku vysílá vrtaře studní.

"Velká část trosek je odklizena, velká část lidí, kteří bydleli ve stanech a slumech, se vrátila na původní místa, jde o více než milión osob. Proběhla rozsáhlá bytová výstavby, opravily se mosty, staví se školy a hotely a výrazně se zlepšila bezpečnostní situace. Ovšem v absolutním měřitku je to stále málo. Stopy zemětřesení stále zůstávají, existují slumy, kde žijí možná až statisíce lidí a pro mnoho z nich se nezměnilo nic," popisuje Ivo Roškanin k pátému výročí jedné z nejtragičtejších přírodních katastrof v dějinách lidstva s asi 300 tisíci oběťmi. Poukázal také na současnou politickou krizi v zemi, která může vést k rozpuštění parlamentu. 

Ještě mnoho je třeba pro obnovu Haiti udělat, poznamenal papež František při sobotním setkání v Římě věnovaném pátému výročí zemětřesení. Církevní humanitární aktivity označil za důležitou součást snažení o zlepšení situace. Svět do pomoci Haiti investoval asi deset miliard dolarů, v Karibiku stále působí i české humanitární organizace, kromě zmíněné Praga-Haiti se na místních programech podílí například ADRA nebo Charita ČR. "Je to střípek v mozaice konkrétní pomoci. Ty organizace, o kterým vím, fungují tak, že se pohybují přímo v místních komunitách, jde o menší, konkrétní projekty a reálný význam to má," komentuje Ivo Roškanin.