Glosa arcibiskupa Graubnera: K budoucnosti bez extrémů

23. října 2015 Události, Komentář týdne Autor: Filip Breindl

Zamyšlení v rámci Komentáře týdne připravuje každý měsíc pro posluchače Proglasu olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Jeho říjnovou úvahu vysíláme v sobotu 24. října 2015 v 7.30 a 18.20, opakujeme v neděli v 1.45 a v pondělí v 10 hodin.

V úvodu svého zamyšlení autor poukazuje na tendenci některých současných debat - například o přijímání uprchlíků, ale i záležitosti kolem prosazování nároků menšin - prosazovat řešení navzdory rozložení názorových pozic. "V dějinách se vždy objevují velké myšlenky, za které se bojuje. Pokud se však prosazují bezohledně a přehnaně, vyvolávají opačný extrém," uvádí arcibiskup Graubner a jako příklad uvádí rozvoj nacionalismu či komunistického internacionalismu z původně zdravě smýšlejícího prostředí. 

"Jsme jako vojáci, kteří se dokonale připravují na minulou válku," glosuje moravský metropolita nízkou společenskou schopnost hodnotit krátkodobé výkyvy dějin s výraznějším odstupem, bez vlivu právě prožité momentální zkušenosti.  Projevuje se to podle něj neschopností povznést se nad dřívější limity nacionalismu, která vede k opačnému extrému - globálnímu směřování za každou cenu včetně hledání nového náboženství a morálky, říká arcibiskup Graubner. "Žádný extrém nelze chválit, ale je třeba s ním počítat a jeho vzniku rozumět jako znamení, na něž je třeba reagovat," dodává k tomu a cituje z řeči papeže Františka na úvod biskupské synody o rodině - římský biskup poukazuje na kontrast bohatství, vědeckého rozvoje a svobody s chudobou, chybějícími vztahy, neúctou k životu. 

Materialismus a odmítání Boha, které stojí u kořenů této konzumní společnosti, je podle olomouckého arcibiskupa příčinou současného sobectví a vlastní uspokojení jednotlivce, což vede k řadě nových ideologií - zmiňuje takzvanou genderovou teorii. "Pokud se lidé nechají ovlivňovat takzvaným veřejným míněním, jsou manipulováni a jejich národy se oslabují tak, že ani neuvažují o možnosti změny," říká k tomu a hovoří o vlivu ekonomických zájmů souvisejících s bráněním početí dětí na Západě, jemuž čelil papež Pavel VI. encyklikou Humanae Vitae. "Kdyby tehdy Evropa slyšela, vypadala by dnes jinak. Měla by děti a evropskou budoucnost před sebou. Rostoucí průmysl by nemusel dovážet cizince, aby se mohl dále rozvíjet. Společnost chtěla jít jen za pohodlím a bohatstvím, o které se nechtěla dělit s chudšími. Bála se smysluplných obětí pro rodinu a pro děti. Teď se bojí oběti nesmyslné, která jí hrozí," říká arcibiskup Graubner. "Jen pokud budeme chránit stabilní rodiny, muže a ženy otevřené pro potomstvo a jeho zodpovědnou výchovu z pohledu národních budoucností, a promítneme to do zákonů, ekonomiky i kultury a zábavy, budeme moudří. Moudrost je jedním z darů Ducha svatého. Jistota, že Bůh dává štědře těm, kdo ho prosí, mi dává naději," uzavírá olomoucký arcibiskup.

Po odvysílání najdete úplný záznam glosy v audioarchivu.

 

NyníHudební siesta
Skladba: Poem pro housle a orchestr op.25 - Poem; Autor: Chausson Ernest; Dirigent: Bělohlávek Jiří; Sóla: Nováková Jitka - housle; Soubor: Pražský symfonický orchestr
13:00Zprávy Proglasu, počasí
13:05Písně
13:45Dnešek v kalendáři
14:00Třikrát z Proglasu
14:30Písničky pro hezké...
16:00Jak se vám líbí