Františkáni zvou na festival o stvoření  

Františkáni zvou na festival o stvoření
30. srpna 2019 Události Autor: Jaroslava Otradovcová

„Svět je něčím víc než jen problémem, který je třeba vyřešit,“ zní motto letošního, druhého ročníku pražského festivalu TAKE CARE, který se dle organizátorů snaží pomocí umění a lidského setkávání obrátit pozornost publika k osobní zodpovědnosti každého z nás za stav prostředí, ve kterém se nacházíme. Inspirací byla papežská encyklika Laudato si.

V pražském františkánském klášteře při kostele Panny Marie Sněžné začíná umělecký festival Take Care, který pořádá Umělecká platforma Karavana ve spolupráci s českou provincií řádu Menších bratří františkánů. Výstava inspirovaná péčí o přírodu, eniromentální tržnice, workshopy pro děti, divadlo Víti Marčíka nebo koncert kapely Morasten patří mezi hlavní body víkendového programu.  „Karavana si už několik let klade za cíl sdružovat umělce všech denominací a oborů, vést s nimi dialog a setkávat se při tvůrčích víkendech. Když na jedno z těchto setkání přijel bratr Šimon, který byl před vstupem do noviciátu umělec, oslovilo ho to a začala vzájemná spolupráce. Následně nás bratři Františkáni oslovili s návrhem, prostřednictvím umění upozornit na Světový den modliteb za péči o stvoření.  Z počátku se jednalo jen po výstavu, na kterou navázal doprovodný program,“ nastínila Proglasu vznik festivalu jeho hlavní organizátorka Marie Dvořáková.  „Skrze současné umění chceme návštěvníky pozvat do sakrárního prostoru a umožnit jim ho poznat novým způsobem,“ sdělila kurátorka výstavy Tereza Nováková s informací, že umělce vybrali na základě otevřené výzvy.  Malby, instalace i intervence bude možné shlédnout ode dneška do pátku 5. září v ambitu kláštera. Na vernisáž, při které zahraje skupina Zabelov group, přislíbil účast apoštolský nuncius Charles Balvo, plzeňský biskup Tomáš Holub a provinciál františkánů Jakub František Sadílek. Doprovodný program uzavře ekumenická modlitba za stvoření, která proběhne za přítomnosti duchovních z několika církví v 16.00 v neděli 1. září 2019.

foto: fb/ FestivalTAKECARE

Zprávy pro lidi dobré vůle

v 11, 13, 15 a 20 hodin.
V sobotu v 11 a 15 hodin, od 18 Zrcadlo týdne.

Pozvánky a informace z regionů ve všední den v 7.15, v sobotu od 9 hodin.

Regiony

Regiony