Ekumenická rada církví má nového předsedu

22. listopadu 2017 Události Autor: Petr Pospíšil

V úterý 21. listopadu 2017 proběhlo valné shromáždění Ekumenické rady církví (ERC) v České republice. Nejdůležitějším úkolem setkání byla volba předsednictva na příští dva roky. Po tajné volbě se předsedou Ekumenické rady církví stal synodní senior Českobratrské církve evangelické Daniel Ženatý.

„Ty plány ekumenického hnutí jsou v podstatě dány podstatou ekumenismu: jedna aby církve o sobě věděly, jednak aby spolu žily a jednak aby směřovaly k tomu sjednocení, abychom ´v Kristu jedno byli´. Takže ten úkol je jasný. Nějaké pevné body, které bychom chtěli jednoznačně řešit, nemáme. To, co mám na srdci je, abychom o sobě více věděli, abychom se navzájem informovali o tom, co děláme, abychom se jedni za druhé modlili a přáli si úspěch“, řekl Proglasu nově zvolený předseda ERC Daniel Ženatý.

Prvním místopředsedou ERC byl zvolen superintendent Evangelické církve metodistické Petr Procházka, druhým místopředsedou superintendent Evangelické církve augsburského vyznání v ČR Marián Čop a náhradníkem předsednictva Petr Raus, 1. místopředseda Rady Církve bratrské.

Valné shromáždění ERC přijalo také prohlášení k snahám o znovuotevření diskuze o majetkovém vyrovnání s církvemi v tomto znění: „Valné shromáždění ERC konstatuje, že přijetím zákona č. 428/2012 Sb. a následným uzavřením příslušných smluv je z pohledu Ekumenické rady církví otázka majetkového vyrovnání s církvemi vyřešena. Tento dosažený stav byl výsledkem kompromisu všech zúčastněných stran a umožnil obnovení majetkové základny a nezávislého postavení církví, jejichž existence a působení je nezbytným prvkem demokratické společnosti.“

„Důležité je, že to považujeme za věc uzavřenou. Tak to přijali asi všichni představitelé přítomných církví, ve stejném tónu, jako to přijala i Česká biskupská konference, že nebudeme vstupovat do těch rozhovorů a znovu to otevírat. Já si myslím, že je to v současné době především otázka politická, že se na tom dají sbírat politické body a po čase se těm, kdo ty body odevzdali, vyjádří letmá omluva: pardon, nevyšlo nám to“, poznamenal k současným hlasům volajícím po zdanění církevních náhrad Ženatý.

ERC_ekumenická_rada_církví_02

(Foto: www.ekumenickarada.cz)