Ekumenická neděle v Brně: Vzdělávání ve víře nás spojuje

18. září 2011 Události Autor: Lenka Kolaříková

Na třetí zářijový víkend připadá ekumenická neděle, kterou v tuzemsku vyhlašuje Ekumenická rada církví společně s Českou biskupskou konferencí. Duchovní a laici brněnských křesťanských společenství ji společně prožili při modlitebním setkání ve sboru Bratrské jednoty baptistů ve Smetanově ulici. Společně přemýšleli o vzdělávání ve víře v Krista.

"Chtěli jsme hovořit o tom, čím žijeme v našich farnostech, v našich sborech. Tak jsme zvolili téma vzdělávání. Můžeme se obohatit tím, že každý v této oblasti dělá něco trošku jinak, chtěli jsme se takto navzájem motivovat a přinést si nové podněty," uvedl k volbě tématu kazatel hostitelského sboru Pavel Coufal.

Kázání pronesl brněnský biskup Církve československé husitské Petr Šandera, se svými příspěvky o formách náboženského vzdělávání vystoupili senior Českobratrské církve evangelické Jiří Gruber, římskokatolický děkan Václav Slouk, farářka Evangelické církve metodistické Jana Křížová, nebo Oldřich Svoboda, kazatel Církve adventistů sedmého dne. Hovořili o biblických hodinách, vzdělávání katechumenů, domácích skupinkách i celoživotním učení se víře.

"Například inspirace malými skupinkami, které představila metodistická církev, byla zajímavá. Myslím si, že zdravý život v církvi je i o osobních mezilidských vztazích, o tom, že neseme jeden druhého. Není to jen slyšené slovo z kazatelny, ale jde i o život, ve kterém si pomáháme," komentoval jeden z příspěvků kazatel Pavel Coufal a k ekumenické spolupráci doplnil: "Jsem velmi rád, že se v Brně scházejí duchovní různých církví. Můžeme se sdílet, reagovat na to, co se děje v církvi, ve společnosti. Je to něco, co nás buduje."

NyníHudební siesta
Skladba: Symfonie číslo 9, C dur, KV 73 - Allegro; Autor: Mozart Wolfgang Amadeus; Dirigent: Ward Nicholas; Soubor: Severský komorní orchestr
12:40Střípek poezie
12:45Hudební siesta – 2. část
13:30Knihovnička
13:45Dnešek v kalendáři
14:00Nedělní pohádka
14:21Písničky pro hezké...

Zpravodajství na Proglasu

Zprávy pro lidi dobré vůle ve všední dny v 10, 13, 15 a 19 hodin; v sobotu v 10 a 15 hodin

Zrcadlo týdne v sobotu od 18. hodiny

13+ každý všední den krátce po 13. hodině

Regiony

Regiony