Dvojic svatoanežských výstav v Předklášteří

Dvojic svatoanežských výstav v Předklášteří
10. listopadu 2011 Události Autor: Pavel Chaloupka

V Podhoráckém muzeu a v kostele Nanebevzetí Panny Marie kláštera Porta coeli v Předklášteří u Tišnova bude od 11.11. do 11.12. k vidění výstava prací účastníků výtvarné soutěže „Legenda o svaté Anežce České“ a expozice sestavená z fotografií ze svatořečení přemyslovské princezny.

Svatořečení Anežky České ve fotografiích Františka Sysla

Doba trvání:

11. 11. – 11. 12. 2011

Místo konání:

Podhorácké muzeum v Předklášteří, pobočka Muzea Brněnska

V letošním roce si připomínáme výročí 800 let od narození sv. Anežky České, která, ač jako světice a národní patronka uctívána po celá staletí, byla svatořečena až 12. listopadu 1989.

Svatořečení Anežky České papežem Janem Pavlem II. symbolicky předjímalo pád více než čtyřicetileté éry komunistického režimu v Československu. Dávné proroctví, které sv. Anežku spojuje s mírem a rozkvětem českého národa, tak bylo opět aktualizováno.

Významné církevní události se ve Vatikánu kromě oficiální delegace účastnil i téměř desetitisícihlavý zástup československých poutníků. Na vlastní pěst tehdy do Říma vyrazil také František Sysel z Kroměříže, jemuž se objektivem fotoaparátu podařilo zachytit atmosféru slavnostních okamžiků.

Výstava je součástí projektu „Legenda o sv. Anežce České.“

http://www.muzeumbrnenska.cz/

Mgr. Martina Šviková

 

 

Legenda o sv. Anežce České

 

Datum konání:

11. 11. – 11. 12. 2011

 

Místo konání:

Podhorácké muzeum v Předklášteří, kostel Nanebevzetí Panny Marie kláštera Porta coeli

Při příležitosti výročí 800 let od narození sv. Anežky České vyhlásilo Podhorácké muzeum výtvarnou soutěž pro děti a mládež ve věku 6–19 let. Soutěžící měli za úkol namalovat sv. Anežku nebo libovolný výjev z jejího života. Technice zpracování, rozměrům prací ani námětu se žádná další omezení nekladla. Nyní jsou všechny soutěžní práce k vidění v prostorách Podhoráckého muzea a v kostele Nanebevzetí Panny Marie kláštera Porta coeli.

Na závěr výstavy vybere odborná porota tři nejlepší mladé výtvarníky v každé ze tří soutěžních kategorií, stanovených podle věku soutěžících.

Kromě ocenění odborné poroty bude udělena také cena veřejnosti. Volit svého vítěze můžete od 11. 11. do 9. 12. 2011 přímo v prostorách výstavy.

Slavnostní vyhlášení a předání cen vítězům proběhne v neděli 11. 12. 2011 v 16.00 hodin v Podhoráckém muzeu v Předklášteří.

http://www.muzeumbrnenska.cz/

Mgr. Martina Šviková

 

Zpravodajství na Proglasu

Zprávy pro lidi dobré vůle ve všední dny v 10, 13, 15 a 19 hodin; v sobotu v 10 a 15 hodin

Zrcadlo týdne v sobotu od 18. hodiny

13+ každý všední den krátce po 13. hodině

Regiony

Regiony