„Duševní zdraví je důležité stejně jako zdraví fyzické,“ říká zakladatelka Nevypusť duši.

„Duševní zdraví je důležité stejně jako zdraví fyzické,“ říká zakladatelka Nevypusť duši.
10. října 2016 Události Autor: Kateřina Kovaříková

V České republice trpí téměř milion a půl lidí úzkostnou poruchou. Příčinou je nejčastěji stres, uspěchanost dnešní doby a nedostatek volného času na rodinu a sebe sama. Na tento a další duševní problémy upozorňují v rámci dnešního Světového dne duševního zdraví mnohé organizace, jež se věnují psychohygieně. Jednou z nich je neziskovka Nevypusť duši.

Členové tohoto spolku, který se zabývá osvětou v oblasti duševního zdraví a duševních onemocnění, si ve své práci kladou za cíl vzdělávat společnost v této problematice: „Naším cílem je to, aby se o duševním zdraví více mluvilo a aby se bralo na stejnou váhu jako zdraví fyzické. Chceme také vzdělávat společnost. Nyní se zaměřujeme na studenty, začínáme proto organizovat workshopy na školách. Později také chceme pořádat různé semináře i pro učitele,“ vysvětluje spoluzakladatelka spolku Nevypusť duši Marie Salomonová. Chce, aby ve společnosti bylo normální pečovat o duševní zdraví stejně, jako o zdraví fyzické: „Duševní zdraví ve velké míře ovlivňuje to, jak se cítíme fyzicky. Dnešní doba je velmi uspěchaná. Nedává příležitost k tomu, aby se člověk sednul a uklidnil se a aby si uvědomil, že bolest hlavy neznamená to, že má migrény, ale to, že je toho na něj hodně. Pro lidi, kteří nemají čas nejen na svoji rodinu, ale hlavně sami na sebe, je duševní hygiena velmi důležitá,“ zdůrazňuje Salomonová.

Spolek funguje díky práci dobrovolníků, nejprve začali na facebookové stránce, která uživatelům zaručuje určitou míru anonymity. Duševní zdraví je totiž podle Salomonové v naší společnosti stále tabu. Sama ale byla překvapena, kolik lidí projevilo o problematiku duševního zdraví a duševní hygienu zájem: „Ozývá se nám mnoho lidí, že něco takového tady chybělo a že něco takového potřebují. Píší nám, že by byli hrozně rádi, kdyby se o duševním zdraví mluvilo mnohem více. Překvapilo nás to v pozitivním i negativním slova smyslu, že je tu tolik lidí, kteří tuto problematiku již řeší a kteří by byli rádi, kdyby se situace ve společnosti zlepšila,“ usmívá se Salomonová. „Jsme zatím poměrně malá začínající organizace, pracují ale u nás odborníci. Navázali jsme také spolupráci s Národním ústavem duševního zdraví, abychom měli naše materiály zkontrolované a posvěcené těmi nejvyššími odborníky. Na poli duševního zdraví se totiž toho dá poměrně mnoho zkazit i s nejlepšími úmysly,“ uzavírá Marie Salamonová, která sama studovala neurovědu.