Dobrš na Strakonicku: Svatý týden s gregoriánským chorálem

31. března 2010 Události Autor: Radka Rozkovcová

Od soboty před Květnou nedělí do Pondělí velikonočního probíhá v Dobrši, vesničce s pouhými sedmi desítkami obyvatel na Strakonicku, setkání zpěváků a příznivců gregoriánského chorálu. Chcete-li i Vy prožít velikonoční triduum na bohoslužbách zpívaných v latině, můžete se do Dobrše vypravit!

Účastníků setkání je asi třicet, jejich počet se během týdne proměňuje. Všichni jsou ale aktivní choralisté ve svých domovských farnostech, pocházejí z celé České republiky. Společně s P. Martinem Brousilem bydlí na blízkých dvou farách a prožívají svatotýdenní duchovní obnovu. Zpěv gregoriánského chorálu na bohoslužbách vede Jiří Hodina. Programovou náplň pobytu přiblížil (audio MP3)přiblížil Proglasu jeden z organizátorů, Filip Srovnal.

Bohoslužby se zpěvy gregoriánského chorálu přístupné široké veřejnosti jsou slouženy ve Svatém týdnu každý den. Jsou v latině, ale čtení a kázání jsou v češtině. Kromě toho každý účastník bohoslužeb dostane překlad latinských textů.

O velikonočním triduu jsou v Dobrši bohoslužby slouženy v tomto pořádku:

  • Zelený čtvrtek v 18.30
  • Velý pátek v 15.00
  • Bílá sobota ve 20.30

Dobrš je vesnice ležící v severozápadní části Jihočeského kraje, v okrese Strakonice a spadá pod obec Drážov. První písemná zmínka o Dobrši je až z roku 1352. Další z roku 1377, kdy Přibík z Dobrše, nazývaný Kocík, ustanovil faráře ke zdejšímu kostelu.

Původně románský kostel Zvěstování Panny Marie pochází ze 13. století. Po poškození roku 1420 byl přestavěn raně goticky. Kaple sv. Jana a Pavla ležící na návrší nad Dobrší je původně románský kostel postavený kolem roku 1230, který až druhotně nabyl charakteru zvonice.