Do české misie na Haiti vyrazí další nákladní automobil

4. března 2010 Události Autor: Kateřina Brichcínová

Dnešním dnem byla zahájena další etapa projektu Praga-Haiti, který organizuje občanské sdružení Fidcon ve spolupráci s Arcidiecézní charitou Olomouc a farností v Blatnici pod svatým Antonínkem. Na Mariánském náměstí v Praze je dnes po celý den k vidění nákladní automobil a souprava na vrtání studní. Večer proběhne ve Velkém sále Městské knihovny v Praze promítání filmu Pragovkou na Haiti, který pojednává o první fázi projektu. Poté budou moci účastníci diskutovat o dalších možnostech pomoci Haiti. V misii, do které je pomoc určena, slouží oblát P. Roman Musil.

Celý projekt sestává ze dvou fází. První z nich se uskutečnila od září 2008 do srpna 2009. Během ní organizátoři odeslali do české misie v Baie de Henne (v překladu Zátoka slepic) první nákladní automobil Praga V3S s náhradními díly, přístroji a nářadím tak, aby vyhovovalo tamním potřebám. Cílem této první etapy bylo zvýšit dopravní obslužnost misie. Vůz je určen především pro přepravu osob, potravin a provozního materiálu. Jeden měsíc strávil v misi také technik, který naučil místní obyvatele vůz obsluhovat.

Z informací získaných přímo v Baie de Henne organizátoři usoudili, že je třeba misii pomoct také k získání pitné vody. "Lidé nemají peníze, takže si musí ručně vykopat studnu, nebo si vodu berou z potoků. V té vodě bychom se my ani skoro nemyli," přiblížil situaci manažer projektu Ing. Václav Vacek.

Proto v této fázi posílají organizátoři na Haiti kromě další tatry i soupravu na vrtání studní. "Posíláme na Haiti sklopku, s ramenem speciálně upraveným tak, aby mohla převézt vrtnou soupravu," upřesňuje Vacek. Do země postižené lednovým zemětřesením pojede také technický tým, který provede odvrtání a osazení asi dvaceti studní. Nákladní automobil pro druhou etapu daroval Magistrát hlavního města Prahy. Kromě toho posílá na Haiti i terénní automobil městské policie.

Tatra s vrtným zařízením by měla na Haiti odcestovat na přelomu dubna a května. Jestli se to podaří, bude záležet na tom, zda organizátoři získají potřebné množství peněz včas. Druhá fáze projektu totiž stojí více než tři miliony korun. "Je to vysoká částka, protože se tam posílá i kompresor, který musí být kvalitní, aby vrtnou soupravu zvládnul," řekl Vacek. V současné době zbývá organizátorům sehnat ještě více než 1,2 milionu korun.

Projekt je možné podpořit nejen darem na účet veřejné sbírky: 35-1868350237/0100, variabilní symbol 77777, ale také modlitbou, za kterou jsou organizátoři velmi vděční. Další informace o projektu je možné najít zde.

 

Zpravodajství na Proglasu

Zprávy pro lidi dobré vůle ve všední dny v 10, 13, 15 a 19 hodin; v sobotu v 10 a 15 hodin

Zrcadlo týdne v sobotu od 18. hodiny

13+ každý všední den krátce po 13. hodině

Regiony

Regiony