Diecézní setkání mládeže Hradec Králové 2018

Diecézní setkání mládeže Hradec Králové 2018

Tuto sobotu 24. března 2018 proběhlo v Hradci Králové Diecézní setkání mládeže.

Setkání začínalo pro přípravný tým už před šestou hodinou ráno, aby stihli být připraveni na svých místech a mohli přivítat mladé lidi z celé diecéze. Ti začali přijíždět už po osmé hodině a i přes komplikace s dopravou z Havlíčkova Brodu a Humpolce jsme se během dopoledního programu nakonec všichni ve Filharmonii sešli.

Dopolední program se nesl v tradičním duchu, přesto přinesl drobné obměny. Celý program byl tematicky sjednocen tak, že jsme otevřeli Vyšší víkendovou křesťanskou školu, abychom podpořili církevní školství, a účastníci se stali našimi studenty. Tuto myšlenku jsme využili například i při představování vikariátů, které jsme zařadili do pomyslné hodiny zeměpisu. Při představování jednotlivých koutů diecéze se na balkoně a galeriích v sále rozvinuly plachty v barvách daného vikariátu.

V programu nechybělo slovo na den od Honzy Pitřince, skvělá katecheze Petra Soukala a neskutečně silné svědectví paní Gabriely Nové.

Dopoledne nás doprovázela kapela VeKa, která letos natáčí nové CD, takže jsme si mohli poslechnout žhavé novinky.

Po skončení programu ve Filharmonii si účastníci vyzvedli bagety a na nábřeží se mohli tradičně na stojáka a s neustálým zdravením dalších lidí naobědvat. V tomto čase si také našel každý účastník svou odpolední skupinu.

Letošní odpolední skupiny byly trochu jiné. Na základě zpětné vazby vikariátních kaplanů a zástupců pro mládež jsme zvolili formu opravdového setkání. Nebyly tedy klasické besedy s hosty, ale probíhalo setkání formou spolča. Tematicky jsme se snažili propojit vizi setkávání se s myšlenkami Synody o mládeži, takže jsme se zabývali otázkou, co je pro nás povolání k životu a povolání k radosti. Skupiny v jiném kabátě byly trochu risk, ale díky odvaze moderátorů a účastníků ten risk vyšel nad očekávání dobře.

Po odpoledních skupinách jsme se vydali na cestu městem, kterou si letos připravilo společenství mladých z Pardubic pod vedením Filipa Duška. Na jednotlivých stanovištích jsme měli možnost nahlédnout do příběhů čtyř biblických postav.

Tato pouť byla zakončena v 15 hodin v katedrále, kde jsme společně s otcem biskupem Janem i Josefem završili den mší svatou, kterou doprovodila kapela etc…

Díky za to, že jste setkání prožili s námi.

Terezka Macková

NyníHudební siesta – 2. část
Skladba: Symfonie Es-dur op. 35 č. 5 (1782) G. 513 - Allegro con moto; Autor: Boccherini Luigi; Dirigent: Pople Ross; Soubor: Londýnský festivalový orchestr
13:30Knihovnička
13:45Dnešek v kalendáři
14:00Nedělní pohádka
14:21Písničky pro hezké...
15:00Zprávy Proglasu, počasí
15:05Písně

Zpravodajství na Proglasu

Zprávy pro lidi dobré vůle ve všední dny v 10, 13, 15 a 19 hodin; v sobotu v 10 a 15 hodin

Zrcadlo týdne v sobotu od 18. hodiny

13+ každý všední den krátce po 13. hodině

Regiony

Regiony