Diecézní muzeum v Brně zve na výstavu o vývoji katedrály

Diecézní muzeum v Brně zve na výstavu o vývoji katedrály
23. června 2016 Události Autor: Petr Pospíšil

„Super hanc petram“ a „Vzhůru k nebi popatř člověče“ – to jsou názvy dvou výstav, které dnes otevírá brněnské Diecézní muzeum v kryptě a v takzvané Propité věži katedrály svatých Petra a Pavla. Expozice s podtitulem Brněnská katedrála na přelomu 19. a 20. století představuje stavebně-historický vývoj hlavního chrámu diecéze v tomto období.

 „Výstava v Propité věži ukazuje unikátní soubor sedmi dochovaných soutěžních návrhů katedrály sv. Petra a Pavla z veřejné soutěže, která byla vyhlášena na počátku 20. století. Návštěvník zde může krásně porovnat, jak by mohlo brněnské panorama vypadat dnes, kdyby vyhrál jiný z návrhů. Jeden z návrhů dokonce počítal s věží, která by měla 111 metrů, takže o nějakých 30 metrů ještě vyšší, než je dneska to dvojvěží, které zde vidíme“, řekl Proglasu ředitel Diecézního muzea Martin Motyčka. Návštěvníci mohou také hlasovat, který z dochovaných sedmi návrhů se jim líbí nejvíce.

„Pro mě osobně jsou hodnotné všechny exponáty, protože, abych tak řekl, zvedli jsme je z prachu, ležely zaprášené, zapomenuté a podařilo se je připravit, aby si návštěvníci mohli utvořit ucelený dojem z toho umělecko-řemeslného zpracování, které na počátku 20. století bylo na velmi vysoké úrovni“, poznamenal Motyčka. Návštěvníci si mohou prohlédnout v detailech řezby, lucerny a svícny, které odpovídají té době a odpovídají neogotické podobě dnešní katedrály. Vystavené exponáty v kryptě jsou k vidění vůbec poprvé.

Kromě zmíněných exponátů si z pokladů oratoře brněnské katedrály mohou návštěvníci prohlédnout i další předměty každodenního užívání, například lampu, která se používala při procesích Božího těla a která doprovázela baldachýn s Nejsvětější svátostí. „Podařilo se nám objevit fragmenty dnes už neexistujícícho baldachýnu nad biskupskou katedrou, byl vyhotoven v roce 1891, právě v době dokončení presbytáře. Návštěvník si může přečíst pastýřský list biskupa Karla Nöttiga z 11. listopadu 1877, který byl vlastně takovým prvním impulsem k té poslední novogotické úpravě“, uvedl kurátor výstavy Václav Lunga.

Obě výstavy potrvají do 25. září. Návštěvníci si je mohou prohlédnout každý den od 10 do 17 hodin. Pouze v čtvrtek je otevřeno do 16.15.

NyníKomorní hudba
Skladba: Sonáta op. 1 č.  1 e-moll pro flétnu a kytaru - Grave; Autor: Händel Georg Friedrich; Sóla: Jurkovič Miloš - flétna, Zsapka Jozef - kytara
02:00Křesťan a svět
02:26Písně
03:00Folklorní okénko
04:01Písničky před svítáním
04:45Jitro s dechovkou
05:00Písně

Zpravodajství na Proglasu

Zprávy pro lidi dobré vůle ve všední dny v 10, 13, 15 a 19 hodin; v sobotu v 10 a 15 hodin

Zrcadlo týdne v sobotu od 18. hodiny

13+ každý všední den krátce po 13. hodině

Regiony

Regiony