Diecézní duchovní pouť rodin a mládeže.

Diecézní duchovní pouť rodin a mládeže.
20. srpna 2018 Události Autor: Martin Weisbauer

V neděli 19. 8. 2018 proběhla v královéhradecké diecézi na poutním místě Chlumek v Luži Diecézní duchovní pouť rodin a mládeže.

Poutní kostel Panny Marie Pomocnice zaplnily během dopoledne na třech bohoslužbách stovky lidí. Bohoslužbě v 11 hod. předsedal královéhradecký biskup Jan Vokál, který mimo jiné při homilii řekl: „Žádný hřích světa nedokáže umenšit nebo zakrýt Boží lásku ke všem bez rozdílu. Každý hřích, i ten nejskrytější, však narušuje Boží řád ve světě.“ Na závěr bohoslužby povzbudil diecézní biskup poutníky, aby se modlili za nová kněžská povolání, protože každým rokem je těžší duchovní službou pokrýt potřeby diecéze. Odpolední program, který připravila Diecézní centra pro mládež a pro rodinu, přinesl poutníkům například koncert skupiny Naživo nebo svědectví o víře bývalého prezidentského kandidáta Pavla Fischera a jeho rodiny. Děti se pak zapojily do hry, ve které kolem areálu Chlumku objevovaly a poznávaly na sedmi stanovištích rytířské ctnosti podle sv. Ignáce Loyoly. Diecézní centra pro mládež a pro rodinu představovala také během dne zájemcům svoji činnost, nabízela zdarma publikace a informovala o dalších akcích, které pro diecézany připravují.

Chlumek2

Více nám řekl otec Jan Paseka, biskupský vikář pro pastoraci:

„Důvodem, proč jsme vybrali pro pouť právě tyto dvě kategorie – rodiny a mládež - je ten, že v tomto týdnu začíná v irském Dublinu celosvětové setkání rodin a papež František si moc přeje, abychom se modlili za rodiny a zdůrazňovali rodinu. Mládež pak na druhé straně proto, že Svatý Otec na říjen svolal biskupskou synodu na téma mládež, volba povolání a předávání víry. Myslím si, že pouť se nám velmi vydařila, přišlo opravdu mnoho lidí. Velmi silné bylo pro mě svědectví manželů Fišerových, kteří odpoledne mluvili o rodině a hlavně o svém postiženém synovi. Ten byl pro ně velkou oporou a i velkým zdrojem síly v celé rodině. My jsme měli v poutním areálu také program pro děti i pro rodiny, a zajímavé bylo to, že ti lidé se drželi právě v tom areálu a v tom duchovním programu a moc je nepřitahovala ta světská pouť, která byla dole pod kopcem.“

Zpravodajství na Proglasu

Zprávy pro lidi dobré vůle ve všední dny v 10, 13, 15 a 19 hodin; v sobotu v 10 a 15 hodin

Zrcadlo týdne v sobotu od 18. hodiny

13+ každý všední den krátce po 13. hodině

Regiony

Regiony