Diecézní charita v Českých Budějovicích vyhlásila sbírku na pomoc obětem války na Kavkaze.

26. srpna 2008 Události Autor: Pavel Chaloupka

Diecézní charita v Českých Budějovicích žádá obyvatele jižních Čech o pomoc obětem současné války na Kavkaze.

Diecézní charita v Českých Budějovicích žádá obyvatele jižních Čech o pomoc obětem současné války na Kavkaze. Výtěžek finanční sbírky bude využit prostřednictvím gruzínské Charity na okamžitou pomoc uprchlíkům v Tbilisi. Několika tisícovkám běženců zajistí potraviny, hygienické pomůcky a zdravotnický materiál. Po skončení bojů půjdou peníze poslané Charitou na obnovu zničených oblastí. Finanční prostředky poukázané na Severní Osetii budou využity na okamžitou pomoc tamním uprchlíkům a rozděleny pomocí místní charity.

Posláním Charity je pomáhat lidem v nouzi bez ohledu na jejich národnost, náboženské přesvědčení, barvu pleti, rasu, pohlaví a politickou příslušnost. Proto posíláme humanitární postiženým na obou stranách konfliktu,“ zdůraznil zástupce ředitelky Diecézní charity v Českých Budějovicích Roman Tlapák.

K charitnímu dílu se můžete připojit příspěvkem na sbírkový účet České katolické charity číslo 22770022/0800 u České spořitelny, variabilní symbol 153 pro Gruzii a variabilní symbol 126 pro Severní Osetii v Rusku.

Zpravodajství na Proglasu

Zprávy pro lidi dobré vůle ve všední dny v 10, 13, 15 a 19 hodin; v sobotu v 10 a 15 hodin

Zrcadlo týdne v sobotu od 18. hodiny

13+ každý všední den krátce po 13. hodině

Regiony

Regiony