Diakonie pomáhá Ukrajincům strádajícím válkou – uprchlíkům v Česku i těm v zasažených oblastech

Diakonie pomáhá Ukrajincům strádajícím válkou – uprchlíkům v Česku i těm v zasažených oblastech
16. února 2023 Události Autor: Adéla Šimoníková

Diakonie Českobratrské církve evangelické (ČCE) pomáhá lidem, kteří k nám utekli z Ukrajiny kvůli ruské agresi, další podporuje přímo v zasažených oblastech. Ve veřejné sbírce na to dosud získala přes 15 milionů korun, hradí z nich například 6 tisíc teplých jídel, které denně rozdává prostřednictvím partnerských organizací ve městech Izjum a Kupjansk na východě Ukrajiny. Tisícům uprchlíků v tuzemsku Diakonie pomáhá celou řadou aktivit, padesát jich zaměstnává.

Diakonie se napříč svými středisky a často ve spolupráci s církevními sbory mateřské Českobratrské církve evangelické zapojila do pomoci bezmála 6 tisícům uprchlíků v Česku. Polovinu tvoří ženy, zbytek školní a předškolní děti, v menší míře pak muži a mladiství. Diakonická střediska pro ně zajišťují sociálně-aktivizační služby, podporu při hledání práce, psychosociální pomoc, podporu rodin s dětmi, dětská centra, výuku češtiny a další integrační aktivity. 

V různých střediscích Diakonie ČCE loni začalo pracovat pět desítek uprchlic. Některé působí v přímé péči jako ošetřovatelky nebo pečovatelky, další se zapojují do integrace příchozích uprchlíků. „Zaměstnávání ukrajinských uprchlíků na českém pracovním trhu má bohužel celou řadu bariér: jazyková vybavenost, častá potřeba zkrácených úvazků, protože většinovou částí uprchlíků jsou matky starající se o děti, či neuznávání vzdělání. I přesto je ve střediscích Diakonie zaměstnáno padesát žen, které do Čech přicestovaly v minulém roce a v našich řadách se jim snažíme poskytnout maximální podporu,“ uvádí mluvčí Diakonie Dalibor Hála.

V pomoci s integrací příchozích hraje velkou roli česká ukrajinská diaspora, která řadu uprchlíků vstřebala a aktivně spolupracuje s místními organizacemi Diakonie. Koordinátorka pomoci uprchlíkům z Diakonie Vrchlabí Kristýna Baše přibližuje: „Ukrajinské ženy jsou odhodlané pracovat, bohužel náš region nenabízí dostatek vhodného pracovního uplatnění ženám s vysokoškolským vzděláním, bez stoprocentní znalosti češtiny a velmi často s malými dětmi. Proto ve Vrchlabí mimo kurzů českého jazyka a poradenství zajišťujeme ve spolupráci s profesionálními personalisty také kurzy na podporu zaměstnanosti či pomoc s hledáním práce na dálku. Naše pomoc spočívá zejména v propojování lokální nabídky s poptávkou a naopak. To je výhoda menších měst.“ 

SOS centrum Diakonie ČCE v Praze nabízí od června 2022 bezplatnou psychologickou podporu lidem z Ukrajiny strádajícím válkou. O psychologickou podporu se stará Olena Novitska, ukrajinská psycholožka a krizová interventka. Konzultace jsou v ukrajinštině. Zároveň je Olena členkou týmu terapeutů SOS centra, s nimiž po profesní stránce komunikuje česky. 

Středisko humanitární a rozvojové spolupráce Diakonie ČCE pomáhalo celý uplynulý rok také ve válkou zasažených oblastech Ukrajiny. Prostřednictvím lokálních partnerů v Charkovské oblasti a organizace Myrne rozdává v Izjumu a Kupjansku 6 tisíc teplých jídel denně a další materiální pomoc. Humanitární aktivity hradí z prostředků sbírky vyhlášené ihned po invazi loni v únoru. Od dárců se v ní do dnešního dne sešlo více než 15 milionů korun.