Den slovanských věrozvěstů a další očekávané události neděle 5. července 2020

5. července 2020 Události Autor: Jana Kuklová

Přinášíme vám přehled očekávaných událostí pro den, kdy si připomínáme památku svatého Cyrila a Metoděje:

Olomoucký arcibiskup Jan Graubner bude na Velehradě celebrovat slavnostní mši svatou. Ta je součástí Dnů lidí dobré vůle, kterých se kvůli pandemii koronaviru může zúčastnit jen omezený počet návštěvníků.

U příležitosti svátku svatého Cyrila a Metoděje se také uskuteční slavnostní mše svatá na slovanském hradišti v Mikulčicích. Předsedat jí bude pomocný olomoucký biskup Antonín Basler.

Procesím začne ve Skokách tamní hlavní pouť. Poutní mši svatou bude sloužit opat premonstrátského kláštera v Teplé Filip Zdeněk Lobkowicz [Lobkovic].

Mši svatou za oběti koronaviru odslouží biskup z italského města Bergamo Francesco Beschi [Frančesko Beski].

V Příbrami se uskuteční Prokopská pouť. Na programu je průvod horníků a také divadelní představení.

Více než 1500 [tisíc pět set] radnic Na Moravě vyvěsí moravskou vlajku.

 

Mimořádně se lidem otevře Bredovská zahrada a letohrádek na zámku Lemberk

Pardubický dopravní podnik zahajuje jízdy historickými dopravními vozidly.

Na Vajanského nábřeží v Bratislavě se uskuteční slavnostní odhalení lavičky věnovanéVáclavu Havlovi.

Obyvatelé Dominikánské republiky budou volit nového prezidenta a také členy parlamentu.

A parlamentní volby se uskuteční i v Chorvatsku.

Zprávy pro lidi dobré vůle

v 11, 13, 15 a 20 hodin.
V sobotu v 11 a 15 hodin, od 18 Zrcadlo týdne.

Pozvánky a informace z regionů ve všední den v 7.15, v sobotu od 9 hodin.

Regiony

Regiony