Den dětí na Kociánce

30. května 2007 Události Autor: Pavel Chaloupka

„Dobrý den Kociánko“ - oslavy Dne dětí v ústavu sociální péče pro tělesně postiženou mládež Kociánka.

Na čtvrtek jsou v Brně připravovány tradiční oslavy Dne dětí pod názvem „Dobrý den Kociánko“. Program, který v ústavu sociální péče pro tělesně postiženou mládež Kociánka začne o půl desáté, nabídne ukázky výcviku záchranářských psů, hasičského záchranného sboru, hipoterapie a voltižního cvičení. Odpoledne jistě zaujme koncert, na kterém vystoupí skupiny Gympleři, Fleret, Jumping Drums (džampink drams), či Petr Bende a PB Band. Končit se bude velkou diskotékou.  V rámci doprovodných programů bude možnost shlédnout výstavu centra tvořivé činnosti pod názvem „Očima dětí“a fotovýstavu  nazvanou „Tak plynul rok“. Atraktivní bude realizace projektu „Lanového centra“, nebo jarmark s výrobky terapeutických dílen a ergoterapie Kociánky, Oblastní charity Znojmo, Chráněné dílny „Samaritán“ z Brna a dalších organizací.

Zprávy pro lidi dobré vůle

v 11, 13, 15 a 20 hodin.
V sobotu v 11 a 15 hodin, od 18 Zrcadlo týdne.

Pozvánky a informace z regionů ve všední den v 7.15, v sobotu od 9 hodin.

Regiony

Regiony