Děkuji za vaši blízkost, řekl biskup diecéze postižené zemětřesením

Děkuji za vaši blízkost, řekl biskup diecéze postižené zemětřesením
2. června 2012 Události Autor: Ondřej Mléčka

Během eucharistické adorace, která se konala u příležitosti VII. Světového setkání rodin v milánské katedrále a okolních kostelích diecéze, se přítomní modlili za setkání a za lidi postižené nedávným zemětřesením.

Tisíce věřících se v pátek večer zúčastnily eucharistické adorace vedené předsedou Papežské rady pro rodinu, kar. Enniem Antonellim. Na modlitbě byli přítomní také biskupové z diecézí postižených nedávným zemětřesením. Přítomen byl též biskup Yves Marie Pean z Haiti, jež bylo zemětřesením  postiženo roku 2010.

„Chci především poděkovat Svatému otci a vám všem za blízkost, kterou nám projevujete,“ uvedl biskup Mantovy Roberto Busti jménem ostatních biskupů. „V poslední době došlo v Itálii i na celém světě k mnohým zemětřesením. Stejně jako tolik jiných lidí jsem se i já snažil přispět, jak jsem mohl, s co největší štědrostí. Nyní si ale uvědomuji, že pouze v přímé zkušenosti pochopíš tu zvláštní bolest, která člověka obepne a pronikne až do posledního zbytku, neboť z každodenního života zmizí ty nejjednodušší věci, jejichž hodnotu pochopíš pouze tehdy, když je ztratíš. Tady nás, bratři a sestry, uvěznilo zemětřesení. Rovnováhy rodiny, práce a slavení, kterou lidé dlouze získávali, může být v krátkém čase narušena. Proto vás prosím, abyste na nás nezapomínali,“ uvedl Mons. Busti. K pomoci obětem vyzval také papež Benedikt XVI. v pátek odpoledne na Dómském náměstí.
 
Úterní zemětřesení, které zasáhlo sever Itálie, si vyžádalo 16 obětí, 15 tisíc lidí nyní žije v prozatímních stanových přístřešcích. Na konci páteční adorace proběhla sbírka na pomoc postiženým, která se tak připojila k mnoha akcím italské církve a charity.
 
Eucharistická adorace patřila k hlavním událostem VII. Světového setkání rodin. Její konání mělo podle pořadatelů poukázat na ústřední postaven í Krista v církvi a v rodině. Po úvodních obřadech následovaly tři části, pojmenované podle přípravných katechezí k Světovému setkání: „Tajemství Nazareta“, „Práce, zdroj pro rodinu“ a „Slavnost, čas pro Pána“

Zprávy pro lidi dobré vůle

v 11, 13, 15 a 20 hodin.
V sobotu v 11 a 15 hodin, od 18 Zrcadlo týdne.

Pozvánky a informace z regionů ve všední den v 7.15, v sobotu od 9 hodin.

Regiony

Regiony