Církev zpřísnila regulaci předkoncilních bohoslužeb, povolení bude udělovat místní biskup

Církev zpřísnila regulaci předkoncilních bohoslužeb, povolení bude udělovat místní biskup
16. července 2021 Události Autor: Filip Breindl

Papež František dnes vydal motu proprio Traditionis custodes, jímž reguluje sloužení mše podle předkoncilního obřadu. Upravuje pravidla pro slavení liturgie podle římského misálu z roku 1962, která zavedl Benedikt XVI. před 14 lety ve snaze dosáhnout jednoty s katolickými tradicionalisty. 

V průvodním dopisu František uvedl, že Benedikt vycházel z „přesvědčení, že takové opatření nezpochybní jedno ze zásadních rozhodnutí II. vatikánského koncilu, a nepodkopá tak jeho autoritu." Z průzkumu, který provedla mezi biskupy Kongregace pro nauku víry, však podle papeže vyplynulo, že ústupek spíše vedl „k zvětšování vzdáleností, zostřování rozdílů a vytváření protikladů, které zraňují církev a brání jí v cestě, a vystavují ji tak riziku rozdělení.“

Motu proprio proto stanoví nutnost povolení místního biskupa ke slavení bohoslužby v předkoncilním obřadu. Biskup musí ověřit, zda je v daném společenství vhodné zachovat slavení podle starého misálu. Odpovídá také za to, aby příslušná komunita nevylučovala platnost a legitimitu koncilní liturgické reformy, stojí v dokumentu.

ilustrační foto: Pavel Šaněk, Radio Proglas

Zpravodajství na Proglasu

Zprávy pro lidi dobré vůle ve všední dny v 10, 13, 15 a 20 hodin; v sobotu v 10 a 15 hodin

Zrcadlo týdne v sobotu od 18. hodiny

13+ každý všední den krátce po 13. hodině

Regiony

Regiony