Církev československá husitská slaví 100 let své existence

Církev československá husitská slaví 100 let své existence
8. ledna 2020 Události Autor: Filip Breindl

Služba Bohu a pomoc člověka, obhajoba křesťanských hodnot, dialog se společností, pěstování odkazu věrozvěstů Cyrila a Metoděje, Mistra Jana Husa či Jana Ámose Komenského, vyznání vlastních vin i úcta k novodobým svědkům víry z doby totalitního pronásledování - to jsou některé prvky, na kterých Církev československá husitská staví oslavy sta let své existence.

Právě na dnešek připadá výročí ustavujícího církevního sněmu v Národním domě na pražském Smíchově, který navázal na předchozí aktivity reformních katolických kněží, mimo jiné slavení bohoslužeb v češtině v Adventu a o Vánocích 1919. "Touha napravit na-rušené mezilidské vztahy v církvi i ve společnosti ji vedla k demokratizaci církevní instituce, k účasti laiků na církevní správě, k překladu bohoslužby a obřadů do mateřského jazyka a k budování rozsáhlé sociální a charitativní práce, vzdělávací a osvětové činnosti, k umělecké tvorbě a dalším aktivitám, které si našly široké pozitivní odezvy a jež naplnily Duchem Kristovým řadu snah mladé republiky. Její služba ve společnosti vycházela z vědomí, že je jednou z forem obecné církve, v níž nacházejí svůj domov ti, kteří by jinak zůstali stranou zvěsti o Bohu Otci, spásy v jeho Synu a obdarování jeho Duchem," popisuje dějinnou cestu církve oficiální prohlášení k stému výročí.

U smíchovského Národního domu dnes členové církve položí květiny při krátké vzpomínce. Samotné 100. výročí vyhlášení nového církevního společenství připomene sobotní bohoslužba v kostele svatého Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze. "Budeme tam mít i ekumenické hosty a osobnosti veřejného života, protože naše církev je otevřena jak směrem ke státu a společnosti, tak i ekumenicky," popsal patriarcha Církve československé husitské Tomáš Butta.

Zprávy pro lidi dobré vůle

v 11, 13, 15 a 20 hodin.
V sobotu v 11 a 15 hodin, od 18 Zrcadlo týdne.

Pozvánky a informace z regionů ve všední den v 7.15, v sobotu od 9 hodin.

Regiony

Regiony