Čínská farnost se zapojila do každodenního čtení Bible

21. července 2016 Události Autor: Lucie Švestková

Maraton Božího slova zahájili ve východočínské farnosti Bei Tang. Rok trvající iniciativa chce zapojit četbu Písma do každodenního života rodin. Při zahajovací mši svaté kněz požehnal Bible, které si věřící přinesli, a katecheti rozdali letáky s modlitbami a detailním programem denní četby.

Podle informací agentury Fides také děti z nedělní školy rozdávali výtisky knihy těm, kteří je dosud neměli. Kněz vyzval věřící, aby kolem Božího slova spojili své rodiny a vydávali svědectví víry. Farnost je součástí jedné z nejchudších diecézí kontinentální Číny, která nyní čítá na 10 tisíc katolíků a žije řadou misijních a pastoračních aktivit.

Zpravodajství na Proglasu

Zprávy pro lidi dobré vůle ve všední dny v 10, 13, 15 a 20 hodin; v sobotu v 15 a v 18 hodin

13+ každý všední den krátce po 13. hodině

Regiony

Regiony