Charita v Č. Budějovicích otevřela centrum Komplexní domácí péče

27. března 2008 Události Autor: Petr Pospíšil

Městská charita v Českých Budějovicích ve středu 26. 3.  slavnostně otevřela nové prostory pro centrum Komplexní domácí péče. Účastníci akce měli příležitost k neformálnímu setkání se zaměstnanci charity a možnost prohlédnout si nové prostory. Na slavnosti byl přítomen také pomocný biskup Mons. Pavel Posád, který dům požehnal.

Centrum komplexní domácí péče při Městské charitě v Českých Budějovicích pod sebou zastřešuje služby sociálního charakteru: tedy pečovatelskou službu, osobní asistenci, ošetřovatelskou službu, sociální poradenství a zajišťuje také půjčování kompenzačních pomůcek. Služby tohoto zařízení využívají především lidé v domácím prostředí, kteří z důvodu věku nebo nemoci, mají omezenou soběstačnost“, jak uvedla projektová manažerka Komplexní domácí péče, Zuzana Földesiová. Centrum Komplexní domácí péče se nachází v Resslově ulici 27.

Zpravodajství na Proglasu

Zprávy pro lidi dobré vůle ve všední dny v 10, 13, 15 a 20 hodin; v sobotu v 15 a v 18 hodin

Regiony

Regiony