Cenu svaté Matky Terezy získali letos poprvé věřící pomáhající chudým a potřebným

Cenu svaté Matky Terezy získali letos poprvé věřící pomáhající chudým a potřebným
10. listopadu 2022 Události Autor: Nikola Samcová

Cenu svaté Matky Terezy z Kalkaty uděluje poprvé u příležitosti Dne chudých, který vyhlásil papež František na 13. listopadu, Sociální subkomise při Teologické komisi Konference biskupů Slovenska. Ocenění vyjadřuje poděkování lidem, kteří inspirováni Kristem dlouhodobě a neokázale slouží chudým a potřebným.

Matka Tereza z Kalkaty zažila mystické setkání s Kristem během cesty vlakem v úterý 10. září 1946. Tehdy byla vyzvána jít do ulic sloužit nejchudším z chudých. „Toto povolání ke službě chudým prožili i lidé navržení na ocenění. O povolení udělit takové ocenění požádala Sociální subkomise vedení kongregace Misionářek lásky. Autorem návrhu medaile je uznávaný slovenský akademický sochař Michal Gavula, držitel ceny Fra Angelico,“ uvedla tajemnice subkomise Katarína Hulmanová. Cenu předal předseda subkomise mons. Peter Rusnák: „Smyslem ocenění je vyjádřit úctu a vděčnost konkrétním lidem, kteří z celého srdce, dlouhodobě a často skrytě slouží chudým a potřebným. Vidí v nich Ježíšovu tvář, inspirují se evangeliem a svou víru projevují konkrétními skutky pomoci a služby.“

Prvními oceněnými jsou ředitelka Řeckokatolické eparchiální charity Košice Anna Ivanková; sestry Silvia Zábavová, Ráchel Emília Chovancová a Antónia Veronika Rusnáková z komunity Congregatio Jesu, které jsou zároveň členkami občanského sdružení Jarovnice; dále Olga Stropkovičová, která pracuje ve vězeňské službě; Róbert Šujan; kněží Vladimír Maslák a Martin Dado z občanského sdružení Dobrý pastýř v Kláštoře pod Znievom a ve Bzovíku.

Dnešnímu slavnostnímu předání v Centru Salvator v Bratislavě předcházela mše svatá. Poté následovalo vystoupení řeckokatolického chrámového sboru Kyrillomethodeon pod vedením Ladislava Sabolčáka.

Zdroj: TK KBS