Celostátní setkání animátorů: zaostřeno na duchovní život

18. srpna 2010 Události Autor: Jana Zelinová

V Kroměříži pokračuje Celostátní setkání animátorů.  Účastní se ho na 450 mladých, kteří ve svých farnostech a společenstvích pořádají společné aktivity. Mottem letošního setkání jsou slova z Markova evangelia: "Mistře dobrý, co musím udělat, abych dostal život věčný?" (Mk 10,17)

"Tato akce má obohatit život animátorů, měla by jim pomoci oživit a zkvalitnit jejich práci pro druhé,  najít novou inspiraci. A taky je to setkání s přáteli, které by mělo přinést radost," uvedla mluvčí Zuzana Evelína Vykouřilová.  (audio MP3)Zuzana Evelýna Vykouřilová.

Pro účastníky setkání je připraven cyklus přednášek na téma Duchovní život, které vede monsiňor Tomáš Holub spolu s  Kateřinou Lachmanovou. V pátek se místo přednášky uskuteční tak zvaný Kulatý stůl o evangelizaci. Animátoři mohou využít také řeholní kavárny pro setkání s duchovními, k osobnímu růstu by měly přispět mše svaté, adorace a ranní modlitby.

Na to, jestli jsou liturgie na setkání něčím výjimečné, jsme se zeptali bohoslovce Zdeňka Drštky (audio WAV)Zdeňka Drštky, bývalého redaktora Proglasu: "Ano, určitě jsou. Mše svatá, která byla první na tomto setkání, byla zaměřena na hlavní aspekt duchovního života, a to byl křest. Proto jsme také obnovovali křestní sliby. V dalších dnech se zaměříme například na symboliku světla a tmy, na prožitek odpuštění, na prožívání vztahu k eucharistii nebo na mariánský aspekt zbožnosti."

Podle pražského arcibiskupa Dominika Duky (audio WAV)Dominika Duky by si církev měla vážit počtu aktivních mladých, kteří se účastní obdobných setkání. Podle jeho slov to svědčí o tom, že je víra schopna oslovit mladého člověka i na prahu 21. století. "Když si uvědomíme, že při posledním celostátním setkání mládeže se ho zúčastnilo v tom vrcholném apogeu sedm tisíc mladých lidí z celé republiky - o prázdninách a je to program celotýdenní, není to jenom zábava, ale skutečně jsou to pracovní skupiny, kde se probírají určité otázky, diskutuje - tak si myslím, že je to dobrá vizitka," uvedl pražský arcibiskup.

Zpravodajství na Proglasu

Zprávy pro lidi dobré vůle ve všední dny v 10, 13, 15 a 20 hodin; v sobotu v 10 a 15 hodin

Zrcadlo týdne v sobotu od 18. hodiny

13+ každý všední den krátce po 13. hodině

Regiony

Regiony