br. Juniper: Bůh nám ukázal, v čem na sobě můžeme pracovat

Potíže ale i duchovní plody
31. července 2020 Události Autor: Jaroslava Otradovcová

Kající pouť nazvaná Kolem Česka s Pannou Marií se blíží ke svému závěru. Jak Proglasu řekl její organizátor br. Juniper Josef Oravec OFM, účastníci dnes vyrazili na posledních 100 km dlouhou trasu zpět do Plzně, kde zítra při mši svaté budou děkovat za šťastný návrat a duchovní plody a zasvětí zemi Neposkvrněnému srdci Panny Marie.

Účastníci dva týdny a 1500 km dlouhou trasu obětovali za nová kněžská a řeholní povolání, duchovní obnovu plzeňské diecéze a také za návrat země ke Kristu. „Cesta byla náročnější, než jsme počítali. Mapa často i nečekaně ukazovala něco jiného, než byla skutečnost. I když se na trase vyskytlo mnoho překážek, i já sám musím čelit zdravotním problémům díky, kterým jsem nemohl pokračovat, a řídím doprovodné vozidlo, přesto celou akci hodnotím jako výbornou,“ řekl Proglasu br. Juniper, který spolu s cyklisty navštívil např. klášter Teplá, Dobrou Vodu u Českých Budějovic, Kostelní Vydří i Broumov. "Pouť nás vedla k vnitřnímu setkání s Bohem, i k obrácení. Každému z nás, jak jsem se měl možnost s ostatními o tom rozmlouvat, našel něco, v čem dál může na sobě pracovat a dál rozvinout vztah s Bohem,“ svěřil se františkán br. Juniper.

foto: archiv br. Junipera

Zprávy pro lidi dobré vůle

v 11, 13, 15 a 20 hodin.
V sobotu v 11 a 15 hodin, od 18 Zrcadlo týdne.

Pozvánky a informace z regionů ve všední den v 7.15, v sobotu od 9 hodin.

Regiony

Regiony