Biskup Malý o stinných stránkách ekonomického růstu

21. listopadu 2007 Události Autor: Filip Breindl

Rostoucí hmotný blahobyt nemusí lidem přinášet štěstí, pokud se zapomíná na nemateriální statky a hodnotu sociálních vztahů, upozorňuje dokument rady Iustitia et pax při České biskupské konferenci.

Ekonomie a štěstí: více nemusí být vždy lépe. Tak se jmenuje dokument tuzemské pobočky papežské rady Iustitia et pax, který připomíná negativní stránky spojené s růstem českého hospodářství: obtížnější postavení méně úspěšných lidí, ztrátu ohledů na ekologické důsledky výroby, narušení sociálních vztahů či neochotu založit rodinu a mít děti. Dokument, který k veřejné diskusi rada poskytla deníkům a ekonomickým časopisům, zdůrazňuje kategorii takzvaných zvláštních statků, jíž ekonomické teorie popisují nemateriální bohatství.
"Vedle vytváření hodnot je třeba, aby s tím šlo ruku v ruce také duchovní a duševní zrání jednotlivce, nikoliv aby zvýšená produktivita práce byla na úkor osobních vztahů, na úkor sociální soudržnosti", řekl Proglasu pražský světící biskup Václav Malý, předseda rady Iustitia et pax při České biskupské konferenci. Celý text dokumentu si můžete přečíst na stránkách tiskového střediska ČBK.

Zprávy pro lidi dobré vůle

v 11, 13, 15 a 20 hodin.
V sobotu v 11 a 15 hodin, od 18 Zrcadlo týdne.

Pozvánky a informace z regionů ve všední den v 7.15, v sobotu od 9 hodin.

Regiony

Regiony