Biskup Malý o Jižním Súdánu: Země živého křesťanství i mnoha problémů

17. ledna 2013 Události Autor: Filip Breindl

Z návštěvy Jižního Súdánu, nově vzniklého afrického státu, se vrátil pražský světící biskup Václav Malý, předseda Rady Iustitia et pax při České biskupské konferenci. "Pokládal jsem za vhodné po svém návratu o této zemi informovat, protože o ní mnoho nevíme," popsal při dnešním setkání na pražském arcibiskupství.

Během svého pobytu se biskup Malý setkal s prezidentem země Salvou Kiirem i s obyvateli země, která se předloni oddělila od Súdánu – na rozdíl od jeho většinově muslimské a arabské populace převažují na jihu křesťané a černoši. Potýkají se s nízkou úrovní zdravotnické péče, příhraničními konflikty se Súdánem v oblasti bohaté na ropu a také s kmenovými rozpory. "Je to kmenová společnost a - jak mi bylo řečeno - hlavním úsilím současné administrativy Jižního Súdánu je, aby byla tato kmenová napětí co nejvíce tlumena. Není to tedy společnost, kde je napětí mezi křesťany a muslimy, ale kde je napětí mezi jednotlivými kmeny. Nyní ji stmeluje společný nepřítel, kterého vidí ve státu Súdán, což pro soužití té společnosti je málo," popsal biskup Václav Malý, který ocenil zájem představitelů státu o budování občanské společnosti. Poukázal také na další problémy země, například špatný stav infrastruktury země, které má oproti České republice asi devítinásobnou rozlohu při podobném počtu obyvatel. Na území současného Jižního Súdánu se křesťanská misie začala prosazovat na konci 19. století, působil zde také svatý Daniele Comboni, zakladatel misijního řeholního společenství. Navzdory křesťanské příslušnosti většiny obyvatel v Jižním Súdánu přetrvává mnohoženství, v současnosti se v zemi podle biskupa Malého prosazují různé evangelikální misijní aktivity podporované finančními zdroji ze Západu. "Evangelizují také s pomocí peněz. Samozřejmě v té bídné sociální situaci je to vítáno, ale není to úplně ta pravá cesta, která by měla být volena k šíření evangelia," komentoval to biskup Malý.

NyníMše svatá
Skladba: Fantasie G-dur pro varhany BWV 572 (ca 1705/06 Arnstadt); Autor: Bach Johann Sebastian; Sóla: Koopman Ton - varhany
18:35Hudební zastavení
19:00Večerní zíváček
19:15Jak se vám líbí
20:00Večerní zprávy Proglasu,...
20:15Z regionálních studií
20:45Radio Vatikán

Zpravodajství na Proglasu

Zprávy pro lidi dobré vůle ve všední dny v 10, 13, 15 a 20 hodin; v sobotu v 15 a v 18 hodin

Regiony

Regiony