Barokní festival s požehnáním městu

Barokní festival s požehnáním městu
17. srpna 2018 Události Autor: Martin Weisbauer

V Litomyšli probíhá od 15. do 19. srpna 2018 již třetí ročník duchovně kulturního festivalu Litomyšlské dny barokní tradice, pořádaný Římskokatolickou farností – proboštstvím Litomyšl.

Nejrůznější kulturní a duchovní akce připomínají návštěvníkům dědictví baroka a přispívají tak do rozmanité mozaiky kulturního života města.

Více nám k programu řekl jeden z organizátorů Vít Večeře:

„Letošní novinkou v programu bude připomenutí kultu svatého Viktorína z Amiterna. který je od dob litomyšlského biskupství patronem města. Prosebná pobožnost u jeho ostatků proběhne v pátek 17. srpna v 17 hodin, následovat bude mše svatá s požehnáním městu Litomyšli a jeho obyvatelům. V sobotu 18. srpna vyrazíme mimo hranice našeho města - na Horu Matky Boží v Králíkách, kde je připraven bohatý jak duchovní, tak kulturní program, pouť s procesím, ale i prohlídka poutního areálu a farního kostela sv. Michaela archanděla ve městě. Závěrečnou slavnostní pontifikální mši svatou v neděli 19. srpna bude sloužit monsignor Jan Baxant, biskup litoměřický, a hudbou ji doprovodí soubor La Bilancetta.“

Zpravodajství na Proglasu

Zprávy pro lidi dobré vůle ve všední dny v 10, 13, 15 a 19 hodin; v sobotu v 10 a 15 hodin

Zrcadlo týdne v sobotu od 18. hodiny

13+ každý všední den krátce po 13. hodině

Regiony

Regiony