Arcibiskup Graubner v listu věřícím znovu vybízí k modlitbám a dodržování nařízení vlády

Arcibiskup Graubner v listu věřícím znovu vybízí k modlitbám a dodržování nařízení vlády

„Využívejme možnosti účastnit se bohoslužeb i ve všední dny, modleme se růženec a prosme o přímluvu naše české a diecézní patrony i kandidáty blahořečení, avšak neobcházejme opatření a nehazardujme s lidskými životy,“ píše olomoucký arcibiskup Jan Graubner k prvobřeznovému zavedení zpřísněných opatření v boji s koronavirovou pandemií. Celé znění listu je možné najít na webu olomouckého arcibiskupství.

„Pan arcibiskup ve svém listu věřícím v reakci na nová opatření, která platí od 1. března, upozorňuje, že co se církevního života a účasti na bohoslužbách týče, nic se de facto nemění,“ okomentoval pro Proglas Graubnerův list mluvčí olomouckého arcibiskupství Jiří Gračka. „Prakticky připomíná, že pokud je z kapacitních důvodů problém dostat se na nedělní bohoslužbu, mohou věřící využít nabídky a zajít si na bohoslužbu ve všední den, kdy je větší šance, že se na mši dostanou.“

Vedle toho arcibiskup upozorňuje na význam soukromé modlitby. Vybízí například k setrvání u modliteb růžence vždy ve 20 hodin, kdy se věřící už skoro rok na výzvu biskupů modlí za ukončení pandemie, nebo k jakékoliv jiné formě soukromé modlitby. „Zdůrazňuje úctu k českým světcům, kandidátům blahořečení a našim místním patronům,“ shrnuje Gračka. „Závěrem arcibiskup poznamenává, že platnost všech opatření, které vláda zavádí, je třeba respektovat. Protože nejde jenom o to, že je něco nařízeno. Smyslem je především ochrana lidského života.“

NyníKoncert vážné a duchovní...
Skladba: Svatý Jan z Damašku opus 1- kantáta na slova A. N. Tolstého (1884) - Adagio ma non troppo; Autor: Tanějev Sergej; Dirigent: Kitajenko Dmitrij; Soubor: Český filharmonický sbor Brno
23:50Duchovní slovo
23:58Půlnoční modlitba
00:00Hymna a chorál Svatý...
00:05Dopoledne s Proglasem
01:00Komorní hudba
02:00Z archivu vzdělávacích...

Zpravodajství na Proglasu

Zprávy pro lidi dobré vůle ve všední dny v 10, 13, 15 a 20 hodin; v sobotu v 10 a 15 hodin

Zrcadlo týdne v sobotu od 18. hodiny

13+ každý všední den krátce po 13. hodině

Regiony

Regiony