Ano vlády věcnému záměru ´církevního´ zákona

23. ledna 2008 Události Autor: Kateřina Vitouchová

Vláda na svém středečním zasedání jednomyslně schválila text věcného záměru zákona O nápravě některých majetkových křivd způsobených církvím a náboženským společnostem v době nesvobody a o narovnání vztahu mezi státem a církvemi a náboženskými společnostmi.

Souhlas s předlohou vyslovila už na sklonku loňského roku jak vládní komise, tak všech 17 církví registrovaných v České republice, jichž se problematika dotýká. Základním principem řešení bude kombinace finanční náhrady za majetek, který nebude vydán, a naturální restituce, tj. faktické vydání majetku. Řeholním řádům a kongregacím bude umožněna naturální restituce majetku, jehož vlastníky byly, a který drží stát z doby po 25. únoru 1948. U církví a náboženských společností se bude postupovat cestou paušální finanční náhrady, jež bude zahrnovat odškodnění za majetek, který nebude vydán. Celková suma, kterou bude stát v průběhu šedesáti let splácet, je 83 mld. Kč. Tato částka bude úročena 4,85 procenty. Náhrada stanovená zákonem bude vyplácena na základě smluv mezi státem a církvemi a náboženskými společnostmi, kterým je v současné době přiznáno zvláštní právo být financován ze státního rozpočtu. Budoucí zákon zruší veškerá ustanovení tzv. blokačních paragrafů, které dosud brání rozvoji obcí, a zruší i zákon č. 218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem. Dalším krokem je vypracování paragrafového znění zákona, který bude předložen co nejdříve tak, aby materiál projednal parlament ještě do letních prázdnin. S účinností zákona se počítá od 1. ledna 2009.

zdroj: Ministerstvo kultury České republiky

NyníKomorní hudba
Skladba: Sonáta op. 1 č.  1 e-moll pro flétnu a kytaru - Adagio; Autor: Händel Georg Friedrich; Sóla: Jurkovič Miloš - flétna, Zsapka Jozef - kytara
02:00Křesťan a svět
02:26Písně
03:00Folklorní okénko
04:01Písničky před svítáním
04:45Jitro s dechovkou
05:00Písně

Zpravodajství na Proglasu

Zprávy pro lidi dobré vůle ve všední dny v 10, 13, 15 a 19 hodin; v sobotu v 10 a 15 hodin

Zrcadlo týdne v sobotu od 18. hodiny

13+ každý všední den krátce po 13. hodině

Regiony

Regiony