Adventní duchovní obnova v Marianu

Adventní duchovní obnova v Marianu

Pořad v souvislostech


Hymna a chorál Svatý Václave
Budeme vysílat

Hymna a chorál Svatý Václave
Hymna a chorál Svatý Václave
Hymna a chorál Svatý Václave
Vysílali jsme

Hymna a chorál Svatý Václave
Hymna a chorál Svatý Václave
Hymna a chorál Svatý Václave
Audioarchiv
6. prosince 2018 Události Autor: Martin Weisbauer

6. prosince 2018 skončila čtyřdenní adventní duchovní obnova pro seniory, kterou zorganizovalo Diecézní centrum pro seniory královéhradeckého biskupství.

Obnova probíhala za velkého zájmu účastníků v objektu Marianum v Jánských Lázních v Krkonoších. Již tradičně je o tyto obnovy velký zájem. Obnovu vedl jezuita otec Jan Rybář, kterého jsme se zeptali, proč je takováto duchovní obnova důležitá:

„Naše kázání jsou poměrně krátká a my potřebujeme trochu šířeji probrat tyto věci. A já si myslím, že nejen duchovní obnova, ale že je potřeba také, dejme tomu, dvakrát měsíčně v každé farnosti udělat tak zvanou biblickou hodinu, která by se zaměřila na otázky víry a ne jen na to, kolik je proroků…Je také potřeba, aby se sešli lidé z různých koutů republiky a trošku se to promíchalo. To si myslím, že má smysl určitě.“

Zpravodajství na Proglasu

Zprávy pro lidi dobré vůle ve všední dny v 10, 13, 15 a 20 hodin; v sobotu v 10 a 15 hodin

Zrcadlo týdne v sobotu od 18. hodiny

13+ každý všední den krátce po 13. hodině

Regiony

Regiony