5. ledna 2008 zemřel Mons. Ludvík Horký

7. ledna 2008 Události Autor: Zdeněk Drštka

V sobotu 5. 1. 2008 zemřel apoštolský protonotář, děkan a prelát Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla v Brně, Mons. Ludvík Horký. Poslední rozloučení se uskuteční v sobotu 12. 1. v 10 hodin v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně. Po mši bude tělo zesnulého uloženo do kanovnické hrobky na Ústředním hřbitově v Brně.

Apoštolský protonotář, děkan a prelát Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla v Brně, Ludvík Horký, se narodil 15. 9. 1913 v Rudě, maturoval na klasickém gymnáziu v Brně a zde také absolvoval v letech 1934–1939 bohoslovecké učiliště. 5. července 1939 byl vysvěcen na kněze.

Od roku 1939 do roku 1941 působil jako kaplan v Dačicích, poté do roku 1946 jako kurát v Psychiatrické léčebně v Brně-Černovicích a v následujících letech 1946–1954 jako středoškolský profesor na gymnáziu v Břeclavi. Přitom vystudoval Filosofickou fakultu brněnské Masarykovy univerzity. V letech 1954–1963 byl farářem při katedrále na Petrově, od června 1963 kanovníkem Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla. Dne 1. února 1972 byl jmenován 1. prelátem a děkanem kapituly.

Od smrti biskupa Karla Skoupého v únoru 1972 až do roku 1990 stál v období sedisvakance (neobsazení biskupského stolce) v čele brněnské diecéze jako její administrátor. Po nástupu 13. sídelního brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho byl Ludvík Horký v dubnu 1990 jmenován biskupským vikářem a v témže roce ho papež Jan Pavel II. jmenoval apoštolským protonotářem s právem užívat titul monsignor.

Ludvík Horký obdržel řadu vyznamenání ze zahraničí, např. Velký zlatý kříž za zásluhy o Rakouskou republiku, který mu v roce 1995 propůjčil prezident Thomas Klestil, či Zlatý komturský kříž za zásluhy o dobré sousedské vztahy mezi Dolním Rakouskem a Moravou, který přijal v roce 2001 prostřednictvím hejtmana Erwina Prolla od dolnorakouské vlády.

Zprávy pro lidi dobré vůle

v 11, 13, 15 a 20 hodin.
V sobotu v 11 a 15 hodin, od 18 Zrcadlo týdne.

Pozvánky a informace z regionů ve všední den v 7.15, v sobotu od 9 hodin.

Regiony

Regiony