Otvice-koncert k 115. výročí kostela sv. Barbory

Otvice-koncert k 115. výročí kostela sv. Barbory

U příležitosti 115. výročí vysvěcení kostela sv. Barbory v Otvicích a 5. výročí jeho biskupského požehnání a navrácení do liturgického života, vás 17. září od 19 hodin zveme na vystoupení famózního komorního vokálního souboru Cappella Mariana pod vedením pana Vojtěcha Semeráda. Uslyšíte anglickou renesanční duchovní hudbu autorů Byrd, Tallis, Tavener a další.

Hlavní rubrika: Ústecký kraj
Rubriky: Ústecký kraj
Datum: 17. září 2020
Místo: Kostel sv. Barbory, Otvice
Organizátor: ŘK farnost Jirkov
Web: kostel-sv-barbory-otvice0.webnode.cz/voces-caelestes

S ohledem na současnou situaci, kdy, jak doufáme, doznívají následky opatření z první poloviny roku v souvislosti s koronavirovou pandemií, se nám nepodařilo shromáždit dostatečné finanční prostředky k pokrytí 100% nákladů koncertu, a proto musíme vybírat vstupné 250,- CZK. Jsme však přesvědčeni, že nabízená kvalita tuto částku rozhodně převyšuje a současně chápeme uskutečnění koncertu i v těchto nelehkých podmínkách za jistou formu podpory vystupujících špičkových umělců, kteří letos přišli o značnou část své sezony.

Doplňující informace ke koncertu na webu kostela, odkaz výše, a na FB stránkách https://www.facebook.com/otvksb/ . Vstupenky doporučujeme rezervovat také přes tato media. Po rezervaci budou vstupenky zájemcům doručovány průběžně. Prodej na místě před koncertem by totiž organizátorům navýšil náklady a nebude tak realizován.

Kostel

Na podzim tohoto roku bude kostel svaté Barbory v Otvicích slavit dvě kulatá výročí. V září tomu bude pět let co jej požehnal biskup litoměřický Jeho Excelence Jan Baxant, a obnovil tak v něm slavení liturgie po dlouhých desetiletí, po která byl kostel uzavřen. V říjnu se naplní také 115 let od jeho původního vysvěcení.

Za pět let od biskupského žehnání kostelem prošlo více jak 5000 návštěvníků, z toho téměř 3500 se zúčastnilo tamních bohoslužeb.

Slouženo bylo téměř 250 mší svatých, kostel se každoročně zapojuje do celoevropské akce Noc kostelů, uskutečnilo se v něm na 15 koncertů, z toho 6 v rámci cyklu duchovní hudby Voces Caelestes.

Koncerty

Výtěžek z koncertů je použit jako příspěvek na provoz a opravy kostela, které si vyžadují nemalé náklady. Návštěvníci koncertů tak již přispěli např. na zbudování zábran proti holubům, na hromosvod a pořízení replik původních střešních arkýřů.