Svatá Hora: Slavnost korunovace 2019

Svatá Hora: Slavnost korunovace 2019

Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí Panny  Marie na Svaté Hoře a Arcibiskupství pražské vás zvou na 287. výročí korunovace milostné sošky P. Marie Svatohorské ve dnech 29. a 30. června 2019, které bude slaveno současně jako Hlavní pouť české církevní provincie ke 120. výročí narození kardinála Františka Tomáška.

V den slavnosti mši svatou v 9 h. u Korunovačního oltáře bude celebrovat kardinál Dominik Duka, arcibiskup pražský a primas český, a to za spoluúčasti českých a moravských biskupů. Slavnostní liturgie bude zakončena mariánským průvodem a uctíváním u Korunovačního oltáře.

Hlavní rubrika: Středočeský kraj
Rubriky: Středočeský kraj
Datum: 29. června 2019 od 17:00 — 30. června 2019 do 16:15
Místo: Svatá Hora
Organizátor: Arcibiskupství pražské

2019_06_korunovace