Svatováclavské putování Prahou 2020

Svatováclavské putování Prahou 2020

Při příležitosti svátku sv. Václava, hlavního patrona České země, Dne české státnosti a k uctění nadcházejícího 1100. výročí mučednické smrti české kněžny sv. Ludmily pořádá Hnutí duchovních obnovy národa s Kolegiátní kapitulou sv. Kosmy a Damiána ve Staré Boleslavi ve spolupráci s Arcibiskupstvím pražským Svatováclavské putování Prahou s Palladiem Země české, které se uskuteční dne 27. 9. 2020.

Hlavní rubrika: Praha
Rubriky: Praha
Datum: 27. září 2020 od 12:00 do 16:45
Místo: Různá místa v Praze
Organizátor: Hnutí duchovní obrody národa, z.s.

2020_09_Procesi_sv_Vaclava