Poznámka: S chválou vlády opatrně

Poznámka: S chválou vlády opatrně
6. května 2020 Náš názor Autor: Filip Breindl

Podle prezidenta Miloše Zemana vláda "vyvedla bez předchozí zkušenosti tuto zemi z asi největší krize, když nepočítám válečnou, kterou měla v moderní historii." Chvála z úst hlavy státu je pochopitelná, když uvážíme, že prezident zřejmě bude potřebovat v nejbližším období potřebovat plně zformovanou širokou vládní koalici, k níž Hrad patří, aby mu pomohla s výzvami, které nevrhají dobré světlo na jeho nejbližší spolupracovníky. Jak se to ale má s oním vládním úspěchem?

V Zemanově prohlášení lze dát za pravdu slovům "bez předchozí zkušenosti" - skutečně šlo o bezprecedentní situaci a nebylo by úplně spravedlivé vládě vytýkat třeba špatný odhad vývoje. Třeba uznat, že přes určité přešlapy se podařilo zachytit první fázi hrozící zdravotní krize. Zároveň je ale také třeba vidět, že problémový stav nekončí a počínání vlády zatím nebudí přesvědčivý dojem jasné strategie, jak čelit souvisejícím výzvám (nejen ekonomickým). Použití slov "vyvedla z krize" tak vyhlíží přinejmenším předčasně.

Zaslouží si tedy vláda pochvalu alespoň za to, že epidemie koronaviru se v Česku prozatím obešla bez dramatického průběhu? Částečně snad ano, pozitivnějšímu obrazu by ale nahrálo, kdyby se to mohlo obejít bez následujících věcí:

Špatná komunikace a lhaní

Je samozřejmě věcí názoru a vkusu, do jaké míry se má politik nechat unést vlastním marketingem, ale jakousi permanentní sebeprezentaci nelze členům vlády úplně zazlívat, když je to jinak jejich denní chleba. Zcela nepřijatelné však je prohlašování vědomě nepravdivých výroků, jakými byly ty o dostatku ochranných pomůcek, které premiér osobně rozveze. Dobré světlo nevrhá ani neprůhledná strategie jednotlivých kroků, z nichž některé vláda prokazatelně neprojednala s těmi, kterých se dotýkají.

Pomlouvání spojenců a úklona před Čínou

Bizarní ceremoniál s přivítáním čínského letadla se zásilkou nakoupeného zdravotnického materiálu problematické kvality ostře kontrastoval se siláckými výroky na adresu Evropské unie. O její roli jistě lze vést diskusi, ne ale pomluvami nebo znevažováním poskytnuté pomoci.

Moc nad ukázněnými občany

Je smutné, že až soud musel konstatovat, že některé kroky nebyly provedeny v souladu s platným právem. Do celé záležitosti se promítl jeden zřetelný nešvar vládních politiků, kteří si navykli s veřejností komunikovat pouze mocensky, ačkoli obyvatelé vesměs přijali potřebná opatření velmi ukázněně a vstřícně. Ztratila se tak potřeba komunikovat o věcech, které ze své podstaty podléhají veřejné kontrole a je třeba pečlivě zdůvodňovat každý zásah. Označovat za kverulanty lidi, kteří poukazovali na protiprávnost určitých kroků a soud jim dal za pravdu, je nevkusné a odhaluje to nezralost vládní garnitury při nakládání s mocí svěřené občany.

Filip Breindl

 

 

 

 

 

Zpravodajství na Proglasu

Zprávy pro lidi dobré vůle ve všední dny v 10, 13, 15 a 19 hodin; v sobotu v 10 a 15 hodin

Zrcadlo týdne v sobotu od 18. hodiny

13+ každý všední den krátce po 13. hodině

Regiony

Regiony