Poznámka: Jak to vyhrát za přispění všech

Poznámka: Jak to vyhrát za přispění všech
30. září 2020 Náš názor Autor: Filip Breindl

"To, co tady děláme, můžeme vyhrát jenom za přispění všech. Lidé tomu musí věřit," uvedl dnes ve sněmovně ministr zdravotnictví Roman Prymula, když vysvětloval záměr vyhlásit nouzový stav. Docela tím vystihl, jak nesnadný úkol před vládou stojí: Získat pochopení a důvěru veřejnosti, s níž stále nedovede komunikovat, jak je potřeba a jak si koneckonců lidé zaslouží. 

Mezery v tom zatím má i Prymula, jehož počínání zatím naznačuje, že zůstává věrný svému přesvědčení vyjádřeném na jaře o tom, že demokratické prostředí není příliš účinné pro boj s epidemií. Alespoň tak lze číst dosavadní komunikaci, jejíž styl někteří glosátoři spojují s vojenskou kariérou ministra zdravotnictví. Na námitku, že na nějaké rozsáhlé vysvětlování není čas, lze podotknout, že se například dá získat omezením různých vystoupení s avizováním příštích restrikcí, které ale zatím nebyly vyhlášeny. A především - dát veřejnosti k dispozici data, z nichž vládní rozhodování vycházejí, a celkovou strategii, o jejíž existenci mohou dosud právem panovat pochybnosti.

Stejně tak události posledních měsíců ukázaly, že se nelze stoprocentně spolehnout na jednoznačnost cíle, který by vláda měla sledovat, tedy na co nejmenší škody napáchané koronavirem v České republice. Až za příliš mnoha vyjádřeními, návrhy či rozpory ve slovech a činech se už ani neschovává politický marketing, který má tu vykreslit silné osobnosti vítězící nad zákeřným virem, tu nezahálející tým vyvádějící zemi z politické krize, onde alespoň vylepšit stíny na předvolebním obrazu vládních stran - umolousané obálky se zmačkanými rouškami pro seniory nechť jsou příkladem, uvolňování jarního lockdownu zjevně podle síly lobbingu dané zájmové skupiny rovněž. Problém je, že v takové atmosféře si kdekdo až příliš často musí klást otázku Cui bono?, která by se normálně v podobné situaci neměla vůbec vyskytovat. V čí jako prospěch, když zažíváme společnou krizi? Bohužel z toho, co dosud vláda předvedla, vyplývá permanentní pochybnost o upřímnosti záměrů jako logická.

Všechno tohle je třeba si odpracovat - skutečně, nikoli jen aktivitou na sociálních sítích - a pravdou zůstává, že mimo demokratický svět se takové požadavky na vlády nevyskytují. Vyplatí se ale tu námahu a čas investovat; ve výsledku se informovaná, motivovaná a angažovaná sebevědomá veřejnost projeví jako výhoda. Nouzový stav a některá omezení mohou mít v těchto dnech svou logiku. Prymula by ale měl hrát otevřenou hru a říkat, z jakých zjištění daný krok vychází a podle jakých kritérií a kdy vyhodnotí jeho účinnost. Vedle už musí stát další člen vlády s plánem, jak stát bude zjišťovat, koho omezení poškodilo a jakou pomoc mu lze nabídnout. Druhou možností je držet se iluze, že příliš demokracie (tedy vlády lidu) škodí a zůstat u metod, s nimiž zůstane v očích veřejnosti víc plukovníkem než ministrem. Nebo ještě spíše rodičem-logikem opakujícím  (do omrzení a bez výsledku) "proč? protože jsem to řekl!"

Filip Breindl

Zpravodajství na Proglasu

Zprávy pro lidi dobré vůle ve všední dny v 10, 13, 15 a 19 hodin; v sobotu v 10 a 15 hodin

Zrcadlo týdne v sobotu od 18. hodiny

13+ každý všední den krátce po 13. hodině

Regiony

Regiony