Komentář týdne: Neblahé výročí 11. září 2001

Komentář týdne: Neblahé výročí 11. září 2001

Pořad v souvislostech


Neblahé výročí - Luboš Kropáček k září 2001
Budeme vysílat

Komentář týdne
Komentář týdne
Komentář týdne
Vysílali jsme


Velikonoční komentář Magdy Vášáryové

Velikonoční komentář Magdy Vášáryové

Velikonoční komentář Magdy Vášáryové
Audioarchiv
14. září 2019 Komentář týdne Autor: Filip Breindl

Na celém světě se konaly vzpomínkové akce v souvislosti s výročním teroristických útoků v USA 11. září 2001. Do víkendového vysílání Proglasu přinášíme z našeho archivu komentář arabisty a vysokoškolského pedagoga Luboše Kropáčka, předního tuzemského odborníka na islám. Nahrávka vznikla v roce 2011.

Slovo k 11. září

Je to neblahé, velmi neblahé výročí. Rok 2001, vlastně stále ještě počátek nového tisíciletí, měl být podle usnesení OSN rokem dialogu mezi civilizacemi. Stal se pravý opak: zločinné útoky z 11. září mu vtiskly cejch apelu k nenávisti, dodnes nevymazaný. Do všech typů médií se vedrala rétorika o střetu civilizací, koncipovaná nejednou jako mobilizační výzva, přestože původní Huntingtonova téze měla působit spíše jako varování.

Pachatele zločinů z 11. září nelze omlouvat. Je však namístě diskuse o motivacích a důsledcích, jaké teroristické akty přinesly. Jestliže si teroristé vytyčovali cíl vystupňovat svou nenávist až do poloh války mezi Západem a islámem, pak na straně zvoleného protivníka nalezli bohužel v různých rovinách, i velmi vysokých, soupeře ochotné do rvačky se pustit. Zločiny zasluhují potrestání. To má ovšem dopadnout jen na skutečné viníky a nepostihovat násilím či paušální záští všechny, kdo se hlásí k téže náboženské víře a kulturní tradici, jež teroristé hanebně zneužili. Naprostá většina muslimů, tedy dnes asi pětiny lidstva, terorismus odsoudila a odsuzuje. Nelze však nevidět, že menší část dotlačily paušalizující útoky na islám slovy, chováním i ozbrojenou silou až k rozvlněné pocitové ambivalenci a někdy, podle osobního založení, skutečně až k nepřátelství.

Po vražedném běsnění fanatika Breivika v Oslu myslím, že mohu o pár krůčků dál vnímat pocity frustrace mladých muslimů v globálním světě, který se k nim tak často staví nepřátelsky. Sám jako křesťan pociťuji bolest a rozhořčení tváří v tvář skutečnosti, že vraždící fanatik se opovážil hlásit ke křesťanství a ke znamení kříže. Myslím, že není překonaným staromilstvím vyvozovat z dějin morální poučení. To platí pro západní i muslimskou část dnes úzce provázaného světa. A poučení ze září 2001 i z desetiletého odstupu nepříliš zmoudřelého dneška říká zřetelně, že náboženská víra nesmí být překrucována v nenávist. Zabíjet ve jménu Božím je nepřijatelný protimluv. Tak věří poctiví muslimové stejně jako křesťané a skuteční humanisté.

Výročí má jistě i pietní stránku. Je správné číst a s úctou si připomínat jména nevinných obětí. A zvláštní úcta patří hasičům a všem těm, kdo zahynuli v bortících se budovách, kam přišli zachraňovat životy. Životy, které daruje Bůh, a které člověk nemá právo odnímat.       

Luboš Kropáček (foto: Wikipedie)

pro Radio Proglas, 10. září 2011

Zpravodajství na Proglasu

Zprávy pro lidi dobré vůle ve všední dny v 10, 13, 15 a 19 hodin; v sobotu v 10 a 15 hodin

Zrcadlo týdne v sobotu od 18. hodiny

13+ každý všední den krátce po 13. hodině

Regiony

Regiony