Komentář týdne: Jan Sokol přemítá o prezidentských volbách

Komentář týdne: Jan Sokol přemítá o prezidentských volbách
13. ledna 2018 Komentář týdne Autor: Filip Breindl

Jaká úskalí přináší přímá volba prezidenta republiky, na co by měla hlava státu při výkonu svého úřadu dbát a jak by se měli zachovat lidé, jejichž kandidát v prvním kole neuspěje - o těchto otázkách uvažoval filosof a bývalý prezidentský kandidát Jan Sokol při natáčení rozhovoru pro naše rádio. Jeho výpovědi přineseme v rubrice Komentář týdne tuto sobotu 13. ledna 2018 v 7.30 a 18.20, opakujeme v neděli v 1.45 a v pondělí v 10 hodin.

O dvoukolové volbě

Dvoukolová volba je taková složitější hra. V prvním kole jde o to, kdo postoupí do konečného klání, a teprve ve druhém kole se ukáže Petr nebo Pavel. Znamená to, že lidé musí být připraveni tu svou preferenci změnit. Je velmi důležité, aby i když volili někoho z kandidátů, kteří do druhého kola neprošli, neřekli, že natruc nikam nepůjdou. To je trošku taková vyšší škola demokratického občanství. Nevolí se ideální člověk, ale volí se vždycky mezi lepším a horším. Jinak to nejde a to, že lidé mnohdy vyčítají kandidátům maličkosti, hlouposti, je velká chyba. Každý demokrat musí být vždycky schopen si vybrat, co je lepší a co je horší.

Pozor na tón, jakým prezidentský kandidát hovoří

Lidé by si měli vždycky dát pozor na tón, na způsob řeči, jakým kandidát hovoří. Nikdy by neměl nikoho urážet - prezident to dělat nemusí. Voliči by měli ocenit ty kandidáty, kteří mluví slušně, zdvořile, nepřekřikují se, nemají různé úsměšky - těmi kazí atmosféru ve společnosti, budí to všelijaké nechuti a nenávisti, je to velká chyba.

Úskalí přímé volby

Jedním z nedostatků přímé volby je to, že dále polarizuje společnost. Skutečností přímé volby a s ní spojené kampaně ztrácí prezident to, co si původně tvůrci české ústavy představovali, totiž spojovací roli prezidenta. Pokud přijme tato pravidla hry, stává se přirozeně soupeřem všech ostatních a společnost polarizuje. To je docela neštěstí, protože naše státní moc trpí slabostí vlády, nikoli ostatních složek. Vlády nejenže padají, ale zejména ti politici si netroufají dělat nepříjemné věci, protože se necítí být dost silní v kramflecích. Velmi jsem proto byl proti přímé volbě.

Jaký program může prezident nabídnout?

Rozhodně prezident nemůže nic moc slibovat, co se týče zvýšení platů nebo lepšího hmotného zabezpečení, to příliš nemůže ovlivnit. Měl by ale stále trvat na tom, že perspektivně chceme být svobodnou demokratickou zemí, kde vládne právo. Tohle je něco, co tomu člověku nepřinese velkou popularitu, na tom se nenadělají ty politické body, ale je to velmi důležité. Právě proto, že přímo volený prezident musí dělat body, vede to k tomu, že na tyto věci zapomíná nebo je dokonce ignoruje.

Jde o myšlenky profesora Jana Sokola proneseného v rozhovoru pro Radio Proglas o prezidentských volbách, jehož převážnou část jsme odvysílali v pořadu Všimli jsme si.

Zpravodajství na Proglasu

Zprávy pro lidi dobré vůle ve všední dny v 10, 13, 15 a 19 hodin; v sobotu v 10 a 15 hodin

Zrcadlo týdne v sobotu od 18. hodiny

13+ každý všední den krátce po 13. hodině

Regiony

Regiony