Komentář týdne: Evropa a globální finanční krize

Komentář týdne: Evropa a globální finanční krize
1. listopadu 2008 Komentář týdne Autor: Kateřina Vitouchová

Podle odhadu Mezinárodní organizace práce kvůli krizi zanikne zhruba 20 milionů pracovních míst a může to být ještě více; zasaženy budou nejpravděpodobněji finanční služby, stavebnictví, realitní aktivity a automobilový sektor. Světoví představitelé budou globální postup řešit na summitu ve Washingtonu 15. listopadu. Evropská unie se bude krizí znovu zabývat o týden dříve v Bruselu. Nad reakcemi na globální finanční krizi v zemích Evropské unie se zamýšlí publicistka Olga Kopecká-Valeská, poslední ředitelka českého vysílání Rádia Svobodná Evropa. Poslouchejte dnes v 7.30 nebo v 18.20 (v neděli v 1.45 či v pondělí v 15.10), po premiéře kdykoli z audioarchivu.

"Současná světová finanční krize vyvolává četné reakce, v zemích Evropské unie, právě tak jako jinde ve světě. Vlády se ovšem snaží dalším ekonomickým katastrofám zabránit: vzpomeňme pomoc postiženým bankám, slib Evropské unie minimalizovat vliv krize na zaměstnanost, kupní sílu a prosperitu občanů, volání po reformách světového finančního systému, a tak dále. Lidem to však už nestačí. Ztráta dosavadních životních jistot je vede k návratu k tomu, co už dlouhá desetiletí zanedbávali: k duchovnu. Je tomu tak alespoň v západních zemích Evropské unie. Ačkoliv tam v průměru víc lidí věří v Boha než třeba v České republice a neslyšíte tam tak často jako u nás sebevědomé, a namyšlené "Já věřím v sebe!", pro mnohé lidi, zvlášť ty úspěšné, ztratila víra v jejich každodenním životě místo. Světová finanční krize tímto postojem otřásla. Z celé řady kostelů,synagog a mešit, hlavně ve velkých městech, se hlásí nápadně zvýšená návštěvnost bohoslužeb, modlitebních shromáždění i biblických kroužků. Například v Londýně je to kostel svatého Petra v prestižním finančním okrsku Canary Wharf, na místě bývalých doků. Je to bývalá nákladní loď, kterou před pěti lety zakoupili místní finančníci a podnikatelé a nechali upravit jako jediný plovoucí kostel anglikánské církve. Třikrát týdně se tam scházejí k pobožnosti během polední přestávky a také k biblickým hodinám. "Potřebujeme prostě v této době v životě duchovní rozměr," říkají londýnští finančníci. Také v tradičních kostelích, například na Islandu, v Německu nebo ve Francii, se hlásí zvýšená návštěvnost, a to zejména z finančnických a podnikatelských kruhů. Například pařížský katolický kostel Panny Marie ve finančnické čtvrti nabízí kromě mší svatých také duchovní poradenství, hojně využívané bankéři, přednášky a diskuse. Něco podobného se děje mimochodem i v Americe. Přímo na Wall Street hledají tamní burziáni, bankéři a podnikatelé duchovní útěchu a naději jak v kostele Nejsvětější Trojice, tak v místní synagoze.

Církve v západních zemích se snaží novým potřebám vycházet co nejvíc vstříc. Například anglikánská církev ve Velké Británii uveřejňuje na svých webových stránkách speciální modlitbu v nynější finanční situaci, vyhledávají ji tisíce lidí. Mimo to nabízí církev na svých internetových stránkách také poradenství v případě zadlužení. Návštěvnost této stránky vzrostla v posledních týdnech o 71 procent.

Za své nedávné návštěvy v Německu jsem si všimla rozdílu mezi postojem tamních a našich finančníků a politiků ke globální finanční krizi. Ti němečtí se vyznačují mnohem větší pokorou a ochotou přiznat veřejně své chyby... Na konferenci Aspenského institutu řekl vatikánský státní sekretář kardinál Tarcisio Bertone, že když je Bůh v politice ignorován, začne mizet schopnost respektovat práva a rozeznat, co je pro obecné blaho. Proto je náboženství potřebné i v politice. Nynější vývoj to jasně potvrzuje."

                          Olga Kopecká-Valeská

Evropská unie je připravena pomoci i dalším členským státům, které by se kvůli propadu trhů dostaly do problémů. Ujistil o tom 29. října předseda Evropské komise José Barroso, když společenství přislíbilo Maďarsku půjčku 6 celých 3 miliardy eur. Komise také chystá podporu pro lidi, kteří kvůli hospodářské a finanční krizi přišli o práci. V unii existuje takzvaný globalizační fond, za jehož vznikem stojí český eurokomisař Vladimír Špidla. Jeho zaměření zřejmě nejvíce odpovídá účelu, který nastínil Barroso.

Zpravodajství na Proglasu

Zprávy pro lidi dobré vůle ve všední dny v 10, 13, 15 a 19 hodin; v sobotu v 10 a 15 hodin

Zrcadlo týdne v sobotu od 18. hodiny

13+ každý všední den krátce po 13. hodině

Regiony

Regiony