Evropský komisař Ján Figeľ posluchačům Proglasu

"Milí posluchači, navzdory či právě kvůli všem lokálním či globálním krizím a těžkostem, navzdory či právě kvůli nakažlivosti skepse a apatie je důležité, aby Evropa byla prostorem naděje (...), že vztahy mezi národy mohou být nejen mírové, ale i blízké a konstruktivní, že v politice může dominovat právo nad silou a že rovnost je možná a smysluplná, když se zároveň respektuje jedinečnost a důstojnost každé lidské osoby. Člověk je obdařen rozumem, svobodnou vůlí, schopnostmi milovat a tvořit. Přeji proto všem, aby dokázali tyto dary rozvíjet v zájmu osobního naplnění a v zájmu společného dobra. Přeji nám všem pokojný, nadějný a tvořivý rok 2009," uzavírá svůj Komentář týdne pro Radio Proglas slovenský křesťanský demokrat Ján Figeľ -  člen EK zodpovědný za výchovu, vzdělávání, kulturu a mládež na prahu Evropského roku tvořivosti a inovací. Poslouchejte z audioarchivu.

NyníDuchovní slovo
Skladba: Vesperae minus solenne - Laudetur Jesus Christus; Autor: Černohorský Bohuslav Matěj; Soubor: Societas Incognitorum
23:58Půlnoční modlitba
00:00Hymna a chorál Svatý...
00:05Dopoledne s Proglasem
01:00Komorní hudba
02:00Křesťan a svět
02:26Písně

Zpravodajství na Proglasu

Zprávy pro lidi dobré vůle ve všední dny v 10, 13, 15 a 19 hodin; v sobotu v 10 a 15 hodin

Zrcadlo týdne v sobotu od 18. hodiny

13+ každý všední den krátce po 13. hodině

Regiony

Regiony