Zemřel emeritní litoměřický biskup Josef Koukl

V sobotu 22. května 2010 ráno zemřel ve věku 83 let Mons. ThDr. Josef Koukl, emeritní litoměřický biskup. R. I. P. Pohřební mše svatá bude sloužena v Litoměřicích v sobotu 29. května ve 14 hodin.

Mons. Josef Koukl se narodil 8. listopadu 1926 v Brně. Své mládí prožil v Mikulově. V roce 1945 odmaturoval a začal studovat bohosloví v Praze. Na kněze byl vysvěcen před 60 lety, 23. dubna 1950.

Až do roku 1953 vykonával vojenskou službu u PTP. Jako kněz působil u sv. Víta v Praze, ve farnosti Stodůlky a v Kladrubech u Stříbra. Od roku 1970 působil v Litoměřicích jako spirituál semináře.

V roce 1989 byl jmenován biskupem a diecézi spravoval až do roku 2004. I pak vykonával službu biskupského vikáře pro záležitosti styků se zahraničím a podle svědectví současného biskupa litoměřické diecéze Jana Baxanta se až do posledních okamžiků podílel na pastoraci. Pohřeb se uskuteční v sobotu 29. května - zádušní mše v katedrále svatého Štěpána začne ve 14 hodin, po ní bude tělo zesnulého uloženo do biskupské hrobky na místním hřbitově. Proglas a televize Noe jednají o možnosti přímého přenosu, budeme vás informovat v našich přehledech pořadů.

R.I.P.

Zpravodajství na Proglasu

Zprávy pro lidi dobré vůle ve všední dny v 10, 13, 15 a 20 hodin; v sobotu v 15 a v 18 hodin

13+ každý všední den krátce po 13. hodině

Regiony

Regiony