Významné události a výročí Arcidiecéze pražské – květen 2015

Významné události a výročí Arcidiecéze pražské – květen 2015

Významné události a výročí Arcidiecéze pražské v květnu 2015

Významné události a výročí Arcidiecéze pražské – květen 2015

5. 5.
Při příležitosti 70. výročí konce druhé světové války a v touze poděkovat Bohu za 70 let míru a vzpomenout ty, kteří za naši svobodu obětovali životy, bude pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka sloužit o 17.30 hodin slavností mši v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Slavnostním kazatelem bude Mons. Leonard William Kenney, C. P., pomocný biskup Birminghamu.
Na bohoslužbu v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha naváže devítidenní putování Paladia země České Prahou. Prostřednictvím obrazu staroboleslavské madony, který je po staletí jedním ze symbolů české státnosti, budou moci věřící Panně Marii děkovat za dar míru.

V roce 1344 udělil papež Klement VI. bulou vydanou v Avignonu pražským arcibiskupům právo korunovat české krále.

6. 5.
V rámci přípravy projekt Dny víry bude po mši svaté v kostele Panny Marie Sněžné na Jungmannově náměstí v 19.00 hodin odhaleno dílo sochaře Guida Dettoniho della Grazia. Italský umělec za přítomnosti kardinála Dominika Duky a italského velvyslance Alda Amatiho věnuje františkánskému kostelu sochu z modrého polodrahokamu nazvanou Maria - Sloup Alfa Omega. Více na www.dny.viry.cz.
Ve středu od 19.00 hodin proběhne v rámci cyklu „Večery u kapucínů“ již 51. benefice nazvaná „Májové hraní a zpívání“.  Během večera zazní evropská hudba z 13. až 17. století v podání souboru Alla breve. Více na www.veceryukapuciu.cz.
Biskup Václav Malý bude od 19.00 hodin v refektáři Jezuitské koleje (GASK) besedovat o vztahu křesťanství a islámu.

7. 5.
V 16.00 hodin zahájí pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP v kostele sv. Michala v Brně výstavu „Život ve stínu šibenice“. Více na www.csol.cz.
Centrum Dominikánská 8 při klášteře sv. Jiljí pořádá od 19.30 hodin v rámci cyklu Rozpravy o církvi večer nazvaný „Matka Boží, Matka církve?“. Hosty budou Kateřina Brichcínová a P. Jan Houkal. Více na www.dominikanska8.cz.
V roce 1458 byl za českého krále zvolen a v katedrále sv. Víta korunován Jiří z Poděbrad.

8. 5.
V kostele sv. Petra a Pavla se bude od 20.00 hodin konat májový koncert. Zazní skladby z rukopisu, náhodně objeveného před sto lety v pražském antikvariátu Concerto Aventino: Codex speciálník. Více na www.osmicky.cz.
V rámci Roku zasvěceného života a 500. výročí narození sv. Terezie od Ježíše se koná 8. - 9. 5. Svatohorská pouť s karmelskou řeholní rodinou.

9. 5.
Na Loretě se koná „Sobota s pěvecký sborem“. Večerní mši svatou od 18.00 hodin doprovodí pěvecký sbor Vocalica Praha pod vedením sbormistryně Štěpánky Švejdové. Po bohoslužbě bude následovat krátký koncert duchovní hudby.
Na parkovišti před Komunitním centrem Matky Terezy se od 12.00 hodin bude konat motorkářské požehnání.

10. 5.
Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP bude od 10.30 hodin hlavním celebrantem a kazatelem při poutní mši svaté k Panně Marii v katedrále Notre-Dame v Lucemburku. Odpoledne se setká s krajany a položí květinu k pomníku na náměstí Jana Palacha.

11. 5.
V Komunitní centrum Matky Terezy se bude konat od 16.00 hodin přednáška sdružení Křesťanských seniorů vedená doc. Jaroslavem Šebkem – Mistr Jan Hus. Od 18.00 hodin pak vernisáž výstavy nazvané „Madony“. Více info na www.kcmt.cz.

12. 5.
Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP bude od 18.00 hodin slavit mši svatou v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha při příležitosti 86. výročí posvěcení dostavěné svatovítské katedrály. Zároveň udělí tři Svatovojtěšské medaile.
Centrum Dominikánská 8 pořádá od 19.00 hodin v barokním refektáři dominikánského kláštera u sv. Jiljí v Praze (vstup Jilská 7a) projekci vizuálních a zvukových obrazů Patrika Hábla a Michala Rataje. Více na www.dominikanska8.cz.

13. 5.
Centrum Dominikánská 8 pořádá od 19.30 hodin v barokním refektáři dominikánského kláštera u sv. Jiljí v Praze (vstup Jilská 7a) večer na téma „Sv. Tomáš Akvinský: Otázky o ctnostech“. Večer bude provázet doc. Tomáš Machula. Více na www.dominikanska8.cz.

14. 5.
Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP spolu s rektorem Univerzity Karlovy prof. Tomášem Zimou položí v 15.00 hodin věnec ke hrobu císaře Karla IV. v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha.

15. 5.
Svátek sv. Jana Nepomuckého oslaví v jeho předvečer slavnostní poutní mší svatou pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP od 18.00 hodin v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Po mši sv. vyjde z katedrály tradiční průvod k soše sv. Jana Nepomuckého na Karlově mostě, kde se zastaví k modlitbě. Průvod bude zakončen krátkou pobožností na Křižovnickém náměstí. Více informací na www.navalis.cz.

16. 5.
Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP bude od 11.30 hodin slavit při příležitosti 20. výročí založení radia Proglas poutní mši svatou na Svatém Hostýně. Více na www.proglas.cz.

17. 5.
Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP pronese během tryzny na Národním hřbitově v Terezíně v 10.00 hodin krátké duchovní slovo a modlitbu.
Při nedělních bohoslužbách se koná Svatojánská sbírka na arcidiecézi.
Na náměstí ve Starých Bohnicích pořádá bohnická farnost ve spolupráci s Městskou částí Praha 8 Starobohnické posvícení. Více na www.starebohnice.cz.

19. 5.
V úterý od 17.00 hodin se bude konat v rámci „Varhanních nešpor maltézských rytířů“ pátý koncert cyklu duchovní hudby Cantate domino canticum novum. Vstup na koncert je volný. Více informací na www.sdh.cz.

21. 5.
Římsko-katolická farnost Nejsvětější Trojice v Podskalí zve na benefiční koncert skladeb J. S. Bacha pořádaný na podporu rekonstrukce barokních varhan. Koncert začíná v 18.30 hodin.

22. 5.
Pražský arcibiskup Dominik Duka OP bude od 15.30 hodin v kostele sv. Markéty v Praze 6 - Břevnově slavit Te Deum na závěr akademického roku Katolické teologické fakulty UK.

23. 5.
Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP se zúčastní vzpomínkového pietního aktu „Jáchymovské peklo“, který má připomenout utrpení politických vězňů v době komunismu. Mše svatá v kostele sv. Jáchyma v Jáchymově začíná v 9.00 hodin. Po obědě bude kardinál Duka diskutovat o komunismu se skauty.
Během mše svaté v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha, která se bude konat od 16.30 hodin, budou přijati do katechumenátu kandidáti, jejichž křest se předpokládá o Velikonocích v roce 2016 nebo později.
V předvečer slavnosti Seslání Ducha svatého (Letnic), bude kardinál Dominik Duka OP od 20.00 hodin předsedat v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha ekumenické vigilii.

24. 5.
Při mši svaté od 10.00 hodin v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha bude na slavnost Seslání Ducha Svatého, pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP, udělovat svátost biřmování.
V kostele sv. Jiljí v kapli sv. Zdislavy (Husova ulice, Praha 1 – Staré Město) se otvírá výstava s názvem „Obrazy rodičovství“. Výstava potrvá do 7. června.

26. 5.
Od 17.00 hodin se v malé posluchárně Anatomického ústavu (U Nemocnice 3) koná ekumenická bohoslužba za dárce těl pro studium anatomie. Bohoslužbu budou sloužit P. RNDr. Josef Šplíchal, SDB a doc. Zdeněk Susa.

27. 5.
Ženy čtyř zemí střední Evropy (Německo, Rakousko, ČR, SR) z různých křesťanských církví a denominací se sejdou v Praze, aby společně uvažovaly nad tématem: „25 let po změnách ve střední Evropě – co jsme získaly a co jsme ztratily?“ Setkání proběhne ve dnech 27.–31. května 2015 v klášteře kapucínů na Loretánském náměstí. Více na http://ekum-zeny.net.

28. 5.
V roce 1365 papež Urban V. jmenoval pražského arcibiskupa Jana Očka z Vlašimi a jeho nástupce Apoštolským legátem pro biskupství v Řezně, Bamberku a v Míšni.

29. 5.
Více než 1400 kostelů a modliteben se otevře pro návštěvníky již tradiční Noci kostelů, která začíná v 18.00 hodin. Více informací na www.nockostelu.cz.

30. 5.
Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP bude od 11.00 hodin slavit poutní mši svatou v bazilice sv. Vavřince a sv. Zdislavy v Jablonném v Podještědí. Touto mší vyvrcholí pouť rodin a nemocných z královéhradecké diecéze ke sv. Zdislavě.
V hlavním městě se od 30. 5. do 6. 6. uskuteční týdenní projekt Dny víry, který má za cíl představit duchovní podstatu křesťanství a životní styl křesťanů 21. století. V katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěch se od 18.00 hodin koná ekumenická bohoslužba. Více na www.dny.viry.cz.

31. 5.
V kostele sv. Václava v Praze-Vršovicích se od 15.00 hodin konají „Dny víry pro neslyšící“. Více na www.dny.viry.cz.
Biskup Václav Malý otevře v 17.00 hodin v Mázhausu Novoměstské radnice výstavu „Nechte maličkých přijíti ke mně“. Více na www.nrpraha.cz.
V roce 1721 byl prohlášen Jan Nepomucký za blahoslaveného papežem Innocencem XIII.

 
Aleš Pištora, tiskový mluvčí