Noc kostelů v českobudějovické diecézi

V českobudějovické diecézi je do Noci kostelů přihlášeno téměř sedmdesát kostelů a sborů sedmi křesťanských církví, přímo v Českých Budějovicích se návštěvníkům otevře dvanáct kostelů a modliteben.

Zahájení proběhne v 18 hodin před chrámem Obětování Panny Marie na Piaristickém náměstí za účasti všech zástupců křesťanských církví v jihočeské metropoli, a to formou ekumenické modlitby.

K zajímavostem letošní Noci kostelů patří mimo jiné i to, že účastníci budou moci shlédnout katedrálu sv. Mikuláše, která prochází celkovou rekonstrukcí interiéru. Ta se proto otevře pouze v té části, která je bezpečně přístupná. Za velký úspěch lze považovat, že vůbec poprvé bude připraven program v kostele Svaté Rodiny nedaleko Biskupského gymnázia. Ten byl zkonfiskovaný spolu s areálem kláštera a sirotčince boromejek komunistickým režimem a donedávna sloužil jako sklad Státního archivu. V současné době se chystá jeho předání církvi a celková rekonstrukce.

Na jaký program se návštěvníci mohou těšit v kostele u petrinů na Žižkově třídě v Českých Budějovicích, nastínila koordinátorka akce Hana Doskočilová. Dětské tvoření začíná již od 18 hodin, koncert barokní hudby pak od půl desáté večer.

Rudolfově poblíž Českých Budějovic se již tradičně o průběh Noci kostelů starají jak katolíci, tak i členové Československé církve husitské, jak potvrzuje Milan Třebín, jeden z organizátorů, a doplňuje.

Patrně největším lákadlem programu na Rudolfově je divadelní představení v podání Teátru Víti Marčíka nazvané Labyrint srdce. Jak je již zřejmé z názvu, ztvárnění vychází z předlohy Jana Amose Komenského a ani Marčíkovo podání se od původní verze příběhu nijak výrazně neodchyluje. Nejen poutníkův příběh, ale i samotný smysl inscenace nastiňuje sám protagonista Víťa Marčík a pokračuje. Jeho představení začíná od osmi večer. Pro úplnost je třeba dodat, že celý program na Rudolfově se odehraje jak v kostele sv. Víta, tak i v blízkém Sboru smíření církve husitské.

Zpravodajství na Proglasu

Zprávy pro lidi dobré vůle ve všední dny v 10, 13, 15 a 20 hodin; v sobotu v 15 a v 18 hodin

13+ každý všední den krátce po 13. hodině

Regiony

Regiony